Ika-9 Kongreso ng CNL, idinaos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Idinaos kamakailan ng Christians for National Liberation (CNL) ang ika-9 na pambansang kongreso nito. Ang CNL ang lihim na rebolusyonaryong organisasyon ng mga taong-simbahang Kristyano na kaanib sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang kongreso ay may temang “Konsolidahin at palawakin ang ating hanay! Magkaisa at ibagsak ang tiraniya ng US-Marcos II sa pag-abante ng Pambansang Demokatikong Rebolusyon na may sosyalistang perspektiba! Isulong ang digmang bayan!”

Hindi nakapigil sa pagtitipon ng mga rebolusyonaryong Kristiyano ang lumalalang pampulitikang panggigipit na nagpapatuloy sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II, ayon sa komunike ng kongreso. Ang mga dumalo ay nagmula sa lahat ng mga islang grupo ng Luzon, Visayas at Mindanao, at sa kauna-unahang pagkakataon, mula sa ibayong dagat.

Pinagtibay ng kongreso ang pag-aaral sa lumalalang krisis ng imperyalismo at ang mga epekto nito sa Pilipinas bilang isang neokolonya. Batay dito, inilugar ang kanilang kalagayang pampulitika at pang-organisasyon sa pagpatupad ng rebolusyonaryong gawain; at pinag-isa sa pangkalahatang plano ng CNL sa susunod na mga taon para makaambag sa rebolusyon sa lahatang panig sa ilalim ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Tinaya ng CNL ang kalagayan ng kanyang mga sangay at mga yunit mula sa ika-8 kongreso nito noong 2017; naghalal ng mga upisyal para sa National Executive Committee, at gumawa ng Apat na Taong Plano.

Pinarangalan ng CNL ang kanyang mga martir at mga bayani na nag-alay ng kanilang mga buhay sa pagsilbi sa sambayanan laluna sa madilim na mga taon ng diktadurang Marcos I. Isang espesyal na parangal ang ibinigay ng CNL sa tagapangulo nitong si Kasamang Pua na namatay dahil sa karamdaman. Binasa rin ang mga mensahe ng pagkakaisa mula sa PKP at Katipunan ng mga Gurong Makabayan, alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines.

Ika-9 Kongreso ng CNL, idinaos