Iligal na tanggalan sa trabaho sa Cebu, nilalabanan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Nagprotesta ang mga manggagawa sa ilalim ng Liwayway Workers Union (LIWU-ANGLO-KMU) sa harap ng upisina ng DOLE Central Visayas noong Setyembre 19 at 22 laban sa malawakang tanggalan sa kumpanya. Itinaon nila ang protesta habang dinidinig ang kaso ng kontraktwalisasyon sa pabrika. Ilang buwan nang sarado ang pabrika dulot ng nakaambang paglilipat nito ng operasyon sa Liloan mula sa Mandaue City, pareho sa isla ng Cebu.

Samantala, kinundena ng Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo-Kilusang Mayo Uno ang pagtanggal ng 4,485 manggagawa sa limang pagawaan ng damit na pagmamay-ari ng isang kumpanyang Taiwanese sa Mactan Export Processing Zone. Inianunsyo ang pagtatanggal ng limang kumpanya noong Setyembre 29. Anang grupo, ang totoong pakay ng tanggalan ay panatilihing mababa ang sahod at iwasang ipatupad ang ipinag-utos na umento. Tinukoy ng mga manggagawa na malayong napakababa ng kanilang sahod na ₱435/araw kumpara sa katulad na manggagawa sa Taiwan na may sahod na ₱1,631/araw.

Dagdag dito, nakatanggap ng ulat ang grupo na agad ding pinapalitan ng mga kumpanya ng mga bago ang sinisanteng mga manggagawa. “Malaking inhustisya ito sa tinanggal na mga manggagawa na mawawalan sila ng trabaho dahil sa matinding krisis sa mundo, para lamang palitan sila ng iba.”

Idinahilan ng mga kumpanya ang napipintong pandaigdigang resesyon na may kasamang mataas na implasyon at mahihirap na kundisyong pampinansya bilang dahilan ng pagsasara. Tulad ng iba pang subsektor sa pagmamanupaktura, nakaasa sa dayuhang materyal at makinarya ang pagmamanupaktura ng damit. Nakatuon ang mga produkto nito sa pandaigdigang pamilihan.

Kasabay ng tanggalan sa Mactan ang tanggalan din ng di alam na bilang ng mga manggagawa sa Shopee Philippines.

Iligal na tanggalan sa trabaho sa Cebu, nilalabanan