Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

 

12 taon ng Barikadang Bayan sa San Roque. Nagprotesta ang mga residente at tagasuporta ng Sityo San Roque sa harap ng NHA noong Setyembre 25  bilang paggunita sa ika-12 taong aniberasyo ng Barikadang Bayan na nagpatigil sa demolisyon ng kanilang komunidad. Ang Sityo San Roque ay bahagi ng lupang inaagaw ng mga burgesyang komprador na sina Ayala at Enrique Razon.

Tutulan ang panukalang SIM card registration. Nagprotesta noong Oktubre 4 sa Mendiola sa Maynila ang mga tutol sa panukalang pagrerehistro ng SIM card. Ayon sa kanila, labag sa karapatan sa pribasiya at anonimi-dad ang SIM card registration at hindi totoong makapipigil sa mga krimen taliwas sa sinasabi ng gubyerno. Pinangunahan ang pagkilos ng Computer Professionals’ Union.

Itaas ang sweldo ng mga guro! Ilandaang guro ang nagmartsa mula Morayta tungong Mendiola, Manila noong Oktubre 5, Pandaigdigang Araw ng mga Guro, para igiit sa gubyernong Marcos na itaas ang kanilang sweldo, dagdagan ang kanilang mga benepisyo at paunlarin ang mga eskwelahan. Iginigiit din nilang dagdagan ang badyet para sa sektor ng edukasyon. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, mas mataas pa ang sweldo ng unipormadong personel tulad ng militar at pulis kumpara sa kanilang mga guro.

Mga protesta