Protesta, bungkalan ug panaghiusa sa Bulan sa Mag-uuma

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Magkasunod nga protesta ang gilunsad sa mga grupong mag-uuma aron dumdumon ang Bulan sa Mag-uuma niadtong Oktubre. Nakighiusa sila sa ika-14 nga International Day of Rural Women (Pangkalibutang Adlaw sa Kababayen-an sa Kabanikanhan) niadtong Oktubre 15 ug ika-43 nga World Food Day (Adlaw sa Pagkaon) niadtong Oktubre 17 nga ginaila usab nga “World Hunger Day” (Pangkalibutang Adlaw sa Kagutom). Sa parehong okasyon, miadto sila sa Department of Agriculture (DA) sa Quezon City ug iduso ang ilang pangayo alang sa yuta, trabaho ug subsidyo.

Sa Adlaw sa mga Mag-uuma niadtong Oktubre 21, nagmartsa sila padulong sa tulay sa Mendiola sa Maynila. Naatol ang martsa sa pagdumdum sa ika-50 ka tuig sa Presidential Decree (PD) 27, ang mini ug kontra-mag-uumang balaod sa reporma sa yuta sa diktaduryang Marcos. Ang maong kamandoan ang nagluwas sa gipaborang mga agalong yutaan sa diktadurya, ug nagpahagba sa mga mag-uuma sa krisis ug kalisud nga ilang ginaantus hangtud karon. Misalmot dinhi ang mga mag-uuma gikan sa Southern Tagalog, Central Luzon, Ilocos ug Cagayan Valley.

Usa ka adlaw ayha niini, naglunsad og sunud-sunod nga protesta sa nasudnong mga upisina sa ahensya sa depensa, repormang agraryo, environment and natural resources ug agrikultura ang kapin usa ka gatos nga mag-uuma gikan sa KASAMA-Timog Katagalugan. Nakigdayalogo sila sa mga upisyal sa DA. Dala nila ang panawagang Yuta, Ayuda, Hustisya! Gihatagag pagtagad sa ilang mga lider ang kaso sa usa ka mag-uuma ug usa ka bata nga gipatay sa berdugong militar sa Batangas sa takuban sa mga pekeng engkwentro.

Sa Visayas, gisaulog sa Hugpong sa mga Mag-uumang Bol-anon (HUMABOL-KMP) ang ika-38 nga anibersaryo sa pagkatukod niini, kadungan sa pagsaulog sa ika-15 nga Kongreso sa organisasyon niadtong usang Oktubre 21.

Niadtong Oktubre 23, gisugdan ang bungkalan sa Lupang Tartaria sa Barangay Tartaria, Silang, Cavite sa pagpasiugda sa Samahang mag-uuma ng Tartaria. Panawagan nila nga ihunong ang pagpangilog sa ilang yuta sa pamilyang Aguinaldo.

Gisaulog sa mga mag-uuma gikan sa Katipunan ng mga Lehitimong Magsasaka at Mamamayan sa Lupang Ramos (Kasama-LR) ang ika-4 nga anibersaryo sa Pagsambang Bayan sa Lupang Ramos niadtong Oktubre 24.

Protesta, bungkalan ug panaghiusa sa Bulan sa Mag-uuma