Protesta, bungkalan at pagkakaisa sa Buwan ng Magsasaka

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Magkakasunod na protesta ang inilunsad ng mga grupong magsasaka para gunitain ang Buwan ng Magsasaka noong Oktubre. Nakiisa sila sa ika-14 na International Day of Rural Women (Pandaidigang Araw ng Kababaihan sa Kanayunan) noong Oktubre 15 at ika-43 na World Food Day (Araw ng Pagkain) noong Oktubre 17 na binabansagan ding “World Hunger Day” (Pandaigdigang Araw ng Kagutuman). Sa parehong okasyon, nagtungo sila sa Department of Agriculture (DA) sa Quezon City at iginiit ang kanilang hinaing para sa lupa, trabaho at subsidyo.

Sa Araw ng mga Magbubukid noong Oktubre 21, nagmartsa sila patungo sa tulay ng Mendiola sa Maynila. Nakataon ang martsa sa paggunita sa ika-50 taon ng Presidential Decree (PD) 27, ang huwad at kontra-magsasakang batas sa reporma sa lupa ng diktadurang Marcos. Ang kautusang ito ang nagsalba sa pinaborang mga panginoong maylupa ng diktadura, at nagsadlak sa krisis at hirap na hanggang ngayon ay iniinda ng mga magsasaka. Lumahok dito ang mga magsasaka mula sa Southern Tagalog, Central Luzon, Ilocos at Cagayan Valley.

Isang araw bago nito, naglunsad ng sunud-sunod na protesta sa pambansang mga upisina ng ahensya ng depensa, repormang agraryo, environment and natural resources at agrikultura ang mahigit isang daang magsasaka mula sa KASAMA-Timog Katagalugan. Nakipagdayalogo sila sa mga upisyal ng DA. Dala nila ang panawagang Lupa, Ayuda, Hustisya! Binigyang-pansin ng kanilang mga lider ang kaso ng isang magsasaka at isang bata na pinaslang ng berdugong militar sa Batangas sa tabing ng mga pekeng engkwentro.

Sa Visayas, ipinagdiwang ng Hugpong sa mga Mag-uumang Bol-anon (HUMABOL-KMP) ang ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag nito, kasabay ng pagdaraos ng ika-15 Kongreso ng organisasyon noon ding Oktubre 21.

Noong Oktubre 23, sinimulan ang bungkalan sa lupang Tartaria sa Barangay Tartaria, Silang, Cavite sa pangunguna ng Samahang Magsasaka ng Tartaria. Panawagan nila na itigil ang pang-aagaw sa kanilang lupa ng pamilyang Aguinaldo.

Ipinagdiwang ng mga magsasaka mula sa Katipunan ng mga Lehitimong Magsasaka at Mamamayan sa Lupang Ramos (Kasama-LR) ang ika-4 na anibersaryo ng Pagsambang Bayan sa Lupang Ramos noong Oktubre 24.

Protesta, bungkalan at pagkakaisa sa Buwan ng Magsasaka