Mga pakikibakang unyon, inilunsad

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Naglunsad ng mga protesta at sama-samang pagkilos ang apat na unyon nitong nakaraang linggo para isulong ang kanilang karapatan sa kolektibong pakikipagtawaran at igiit ang makatarungang pagtaas sa sahod.

Sa Quezon City, nagprotesta ang mga manggagawa ng restawran na Kowloon House sa oras ng kanilang pananghalian noong Nobyembre 3. Iginiit nila ang pagtalima ng kumpanya sa kautusan ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong Mayo na nagtaas ng minimum na sahod mula ₱537 tungong ₱570. Nanawagan din sila sa pagpapatupad ng pambansang minimum na sahod na nakabatay sa nakabubuhay na sahod na ₱1,119. Naghahanda silang makipagnegosasyon sa kanilang collective bargaining agreement (CBA) bago magtapos ang taon.

Sa parehong araw, nagpiket ang mga manggagawa ng Technol Eight Workers Union sa harap ng National Conciliation and Mediation Board kasabay ng pagdinig sa kanilang petisyon para sa pagtutuloy ng nadedlak nilang negosasyon para sa CBA. Nasa 15 ulit nang paghaharap ang naisagawa sa planta pero walang usad ang mga usapan. Ito ay dahil sa pambabarat ng kumpanya sa hiling na dagdag-sahod na ipinako sa ₱24.00/araw.

Sa kabilang banda, inianunsyo ng University Hotel Workers Union (UHWU) sa araw din na ito ang pagkakasundo ng maneydsment at ng unyon sa panibagong CBA. Mapagpasyang naipaglaban ng unyon ang taas-sahod at dagdag benepisyo mula sa nakaraang CBA. Dahil sa kanilang paglaban, aabot na sa ₱7,000 ang naigiit na dagdag sa kanilang sweldo mula 2005. Ang UHWU ay unyon ng mga manggagawa ng University Hotel ng University of the Philippines sa Diliman, Quezon City.

Noong Oktubre 25, nagprotesta ang mga manggagawang kontraktwal ng TS Tech Trim Philippines sa harap ng pambansang upisina ng DOLE. Panawagan nilang ilabas na ng ahensya ang desisyon para gawin silang regular sa pabrika. Noon pang 2018 pinaboran ng DOLE sa Region 4-A ang hiling ng mga manggagawa na magkaroon ng kasunduan sa regularisasyon ang TS Tech at manpower agency na Yashima Sangyo Philippines Inc. Reklamo rin nila ang mga paglabag ng Yashima sa mga batas sa paggawa tulad ng pwersahang pagpapaliban sa trabaho, kawalan ng sapat na benepisyo at insentibo at labis-labis na pagpapa-obertaym.

Mga pakikibakang unyon, inilunsad