Jose Maria Sison, 83

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Mibuhos ang mga pagsaludo, pagpasidungog ug pag-ila sa bantugang lider rebolusyonaryo ug founding chairman sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), internasyunalista, patriyotiko ug tigbandera sa Marxismo-Leninismo-Maoismo nga si Prof. Jose Maria Sison nga mipanaw niadtong Disyembre 16. Malinawon siyang mipanaw kauban ang iyang pamilya ug mga higala sa UMC Hospital sa Utrecht, The Netherlands alas-9:40 sa gabii sa Pilipinas. Nagpangedaron siya og 83. Nailo niya ang iyahang asawa ug isigka-rebolsyonaryong si Juliet de Lima Sison, ilang upat ka anak ug mga apo.

Namatay si Ka Joma human ang kapin duha ka semanang pagka-ospital. Pipila ka minuto ayha ang iyang katapusang ginhawa, gipaambit niya kang Kaubang Julie ang iyang kasigurohang magmalampuson ang rebolusyon ug moabante ang sosyalismo. Hangtud sa katapusan, nagpabilin siyang puno sa paglaum alang sa katawhang Pilipino nga kinasingkasing ug determinado niyang gialagaran.

Kasamtangang nakahaya ang iyahang patayng lawas sa Barbara Uitvaartverzorging Utrecht ug mahimong duawon sa publiko gikan sa Disyembre 18 hangtud 22. Adunay mga aktibidad sa iyang haya sama sa pagkanta, pagbasa og mga tula, pagpasundayag og mga bidyo, pagkanta sa mga paboritong awit ni Ka Joma ug uban pa. Sa Disyembre 23, ipahigayon ang adlaw sa pagpasidungog gikan sa mga internasyunal nga bisita, kauban ug representante sa mga partidong pulitikal ug organisasyon. Ihatod ang iyahang patayng lawas sa Crematorium Daelwijck sa Disyembre 27.

Sa Pilipinas, gideklara sa Partido ang napulo ka adlaw nga pagbangutan sugod sa Disyembre 17 ug gimandoan usab niini ang tanang yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga mohimo og hilum nga 21-gun salute isip pagsaludo ug pagpanamilit.

Sa pasidungog sa Ikaduhang Kongreso sa PKP, gihalad niini ang kinatas-ang pag-ila ug dakung pagpasalamat sa Partido kay Ka Joma alang sa iyahang dili matupngang kontribusyon sa rebolusyong Pilipino isip Tigpangulong Tigtukod sa PKP, tigtukod sa BHB ug paghawan sa dalan sa pagpatigayon sa Demokratikong Guberyo sa Katawhan sa Pilipinas.

Sa Metro Manila, gilunsad sa lain-laing ligal ug demokratikong organisasyon ang ilahang pasidungog kang Ka Joma. Nagtapok sila sa University of the Philippines (UP)-Diliman, Quezon City niadtong Disyembre 19, gikan sa ala-1 sa hapon hangtud tungang gabii, aron handumon ang kinabuhi ug pakigbisog ni Ka Joma isip bantugang magtutudlo ug banwag sa masang anakpawis.

Sa misunod nga adlaw sa susamang lugar, magkauban ang kapin 500 ka tigpanalipud sa kalinaw ug tawhanong katungod para pasidunggan siya isip tigpanalipud sa kagawasan ug proletaryong internasyunalista. Nakatakdang maglunsad ang mga grupong nasudnon-demokratiko, sa pagpanguna sa Bagong Alyansang Makabayan, og usa ka dakung tigum-pagpasidungog sa mosunod nga mga adlaw.

Pag-ila, pagsaludo

Gipadangat sa daghang organisasyon sa Pilipinas ug sa lain-laing bahin sa kalibutan ang ilang pagpasalamat, pag-ila ug pagsaludo kang Ka Joma sa iyahang nahimong tampo sa ilahang mga pakigbisog.

Gipasidunggan sa mga tagong organisasyon ug rebolusyonaryong alyado sa NDFP sama sa Liga ng Agham para sa Bayan (LAB), Christians for National Liberation, Katipunan ng mga Samahang Manggagawa, Makibaka ug uban pa. Nagpagawas usab og mga pamahayag ang mga pangrehiyong balangay sa NDFP ug ang mga Komite sa Partido sa mga rehiyon.

Gipaabot sa Komite Sentral sa Communist Party of India (Maoist) ang pakig-unong sa PKP ug pag-ila kang Ka Joma. Matud niini, “Daghan siya og sinulat sa mga ideolohikal nga hisgutanan nga labing mahinungdanon. Daghan kami og natun-an gikan dinhi.” Gisaluduhan usab siya sa Marxist-Leninist Party of Germany (MLPD), ug sa Communist Party of Turkey–Marxist Leninist (TKP-ML) ug armadong pwersa niining TİKKO.

Gisaluduhan usab sa mga partido komunista, partidong pulitikal ug organisasyon gikan sa Norway, Turkey, Kurdistan, United States, Australia, Romania, Russia, Spain, Portugal, Sweden, England, Indonesia, Ireland, China, Palestine, Canada ug uban pang mga nasud.

Gisaluduhan usab siya sa International League of Peoples’ Struggle, puluan ka mga balangay sa tibuok kalibutan ug ginsakpang organisasyon niini, nga iyang gipangulohan ug gitukod niadtong 2001. Giila usab siya sa daghang mga nag-imprinta sa iyang mga libro ug sinulat.

Dili maihap nga mga organisasyong nasudnon-demokratiko ang mipadayag sa ilang pagsaludo kang Ka Joma. Gikan sa balangay sa mga organisasyon sa kabatan-onan, mga asosasyon sa kabus sa komunidad, mga mag-uuma sa kabukiran, kababayen-an, tawong-simbahan, mga mamumuo ug ilang unyon, ug daghan pang uban, usa ang singgit nila: Mabuhi si Ka Joma! Mabuhi ang handumanan ni Ka Joma!

Jose Maria Sison, 83