Walay hunong-buto karong panahon sa pasko

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gianunsyo niadtong Disyembre 19 sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas nga dili kini modeklara og hunong-buto karong panahon sa pasko. Matud sa Partido, “walay rason para modeklara og hunong-buto.”

Nagapadayon ang mga operasyong militar ug pag-atake sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa daghang komunidad sa kabanikanhan. Daghang barangay ang gipailalum sa ilang paghari. Kaylap ang pagpang-abusong militar sa paglapas sa mga batakang katungod sama sa pagbawal sa mga mag-uuma nga motrabaho sa ilahang mga umahan, iligal nga pagpang-utingkay sa mga kabalayan, iligal nga pagpang-aresto, tortyur, pagpamomba ug istraping, pagpanganyon sa mga umahan ug kasikbit nga kalasangan, pugos nga pagpasurender ug daghan pang uban.

Sa desperasyon sa rehimeng Marcos ug armadong pwersa niini nga “dugmukon” ang rebolusyonaryong kalihukan, walay-puas ang paglapas niini sa mga tawhanong katungod ug internasyunal nga tawhanong balaod. Dili moubos sa 45 ang biktima sa pulitikal nga pagpamatay sa militar ug pulis sukad milingkud sa poder si Marcos Jr. Kapin 47,000 ang biktima sa mga paglapas sa tawhanong katungod.

Sa ingon, gihatagan sa Partido og otoridad ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga maglunsad og mga taktikal nga opensiba sa umaabot nga mga adlaw. Sumala sa Komite Sentral, “katungdanan sa BHB nga armadong panalipdan ang katawhan, mahimong karong panahon sa pasko, ug taliwala sa atong pagbangutan sa pagpanaw sa atong pinakaminahal nga si Ka Jose Maria Sison.”

Gimandoan niini ang hukbong bayan pinaagi sa Nasudnong Kumand sa Operasyon ug mga Pangrehiyon ug Subrehiyong Kumand sa Operasyon nga aktibong suklan ug pakyason ang kampanya sa armadong pagpanumpo sa AFP.

Mahimong mokonsentra og pwersa ang BHB aron ig-on ang nahimulag, huyang ug gikapoy nga mga tropa sa sundalo ug pulis ug silutan sila sa ilang nagkadaghang krimen sa katawhan.

 

Walay hunong-buto karong panahon sa pasko