Ka Elay, huwarang babaeng kadre at mandirigma

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Pinarangalan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas si Helenita Parladis, 65, isa sa namumunong kadre ng Partido na napaslang noong nakaraang taon. Kilala siya ng masa at mga kasama sa Bicol at Samar bilang si Ka Ning, Ka Eliz, Ka Celine at Ka Elay.

Kabilang siya sa daan-daang kababaihang kadre ng Partido na bumalikat ng mabibigat na tungkulin para isulong at paunlarin ang digmang bayan .

Sa nakaraang mga taon, pinamunuan niya ang pagharap sa walang awat na mga atake at operasyon ng kaaway sa pamamagitan ng papalawak at papalalim na gerilyang pakikipagdigma sa Eastern Visayas. Namatay siya sa pambobomba na ginawa ng militar noong Nobyembre 23, 2022 kasama ang lima pang Pulang mandirigma sa Barangay Imelda, Las Navas, Northern Samar. Sa araw na iyon, 50 beses na binomba ng militar ang lugar sa kalapit na komunidad mula 1:30 ng madaling araw hanggang 5:30 ng umaga.

Tubong Bicol, unang nagsilbing upisyal ng Partido si Ka Elay sa isang larangang gerilya sa Camarines Sur hanggang naging kalihim ng buong prubinsya noong dekada 1990. Itinalaga siya bilang pangalawang kalihim ng National Peasant Bureau na nagsagawa ng abanteng mga kampanyang agraryo at sa kalaunan, bilang pangalawang kalihim ng komite ng Partido sa Eastern Visayas.

Nahalal siya bilang myembro ng Komite Sentral sa Ikalawang Kongreso noong 2016. Kalihim siya ng komite sa rehiyon ng Partido sa Eastern Visayas sa panahon ng kanyang pagkakapaslang. Pamana niya sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang mahigpit na pagkakaisa sa pagitan ng hukbong bayan at ng masa.

Ka Elay, huwarang babaeng kadre at mandirigma