Pampartidong pag-aaral, inilunsad sa eryang ekspansyon sa NCMR

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Mapangahas at determinadong inilunsad ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isa sa mga eryang ekspansyon sa North Central Mindanao Region (NCMR) ang pag-aaral sa Batayang Kurso ng Partido (BKP) noong huling kwarto ng 2022. Sa kabila ng iba’t ibang hamon, matagumpay na nakapagtapos sa pag-aaral ang 17 mga mandirigma ng BHB.

Nagsimula ang pag-aaral noong Nobyembre 26, 2022 at nagtapos noong Disyembre 18, 2022. Lahat ng mga estudyante ng BKP ay mga kabataang magsasaka at 2-3 taon nang kasapi ng hukbong bayan.

Habang idinadaos ang pag-aaral, nagpakat ang hukbong bayan ng isang yunit para sa gawaing masa at panlipunang pagsisiyasat sa kalapit na mga komunidad. Dahil nasa eryang ekspansyon, nagsisimula pa lamang ang pagsigla ng pagkilos ng masa sa lugar, na nasa ilalim ng pasistang paghahari ng mga pwersa ng reaksyunaryong estado.

Ilang ulit na nabalam ang pag-aaral dahil kinailangan maglipat ng kampo para makaiwas sa mga operasyon ng kaaway. Kada lipat ng kampo, nagtutulung-tulong ang mga mandirigmang estudyante at instruktor para makapagtayong muli ng paaralan para ipagpatuloy ang pag-aaral.

Sa kabila nito, hindi nagpatinag ang yunit sa mga hamon at natapos ang pag-aaral. “Karamihan sa kanila ay nabuhayan ng loob! Matagal-tagal na rin kasi nang huling nakapaglunsad ng kurso,” kwento ng isa sa mga instruktor.

“Mas determinado akong magpunyagi sa rebolusyon dahil nalaman ko ang pinagdaanang kabiguan ng Partido at nakaya niyang magpunyagi at umabante,” pahayag ng isang estudyante.

Pampartidong pag-aaral, inilunsad sa eryang ekspansyon sa NCMR