Bakit pinag-aagawan ang South China Sea

,

Ang South China Sea (SCS) ang isa sa pinakamalahaga at estratehikong dagat lagusan (waterway) sa buong mundo. Taun-taon ay dumadaan dito ang $5.3 trilyong halaga ng mga kalakal mula sa sangkatlo ng mga barkong pangkalakal sa buong mundo. Kabilang dito ang $1 trilyong halagang papasok at palabas na kalakal ng US, at $1 trilyong halagang papasok at palabas na kalakal ng EU kung kaya may sariling interes ang mga bansang ito sa kapayapaan at istabilidad ng erya.

Gamit na gamit ang SCS ng apat na nangungunang bansang nag-eeksport para sa kanilang kalakalan kabilang ang China, South Korea, Japan at Taiwan. Dumadaan sa SCS sa pamamagitan ng Strait of Malacca ang 65% ng import na petroleum ng South Korea, 60% ng Japan at 50% ng China. Bago ang 2015, 80% ng petroleum import ng China ay dumadaan sa SCS. Ngayon ang 30% nito ay dumadaan na sa itinayong pipeline ng China sa Myanmar tungong Kunming.

Napakayaman at napakahalagang karagatan ito para sa pangisdaan at may malaking deposito ng mga mineral, langis at gas sa ilalim ng karagatan. Sa SCS nakukuha ang 12% ng kabuuang taunang huling isda sa buong daigdig kahit na 2.4% lamang ito ng lawak ng karagatan ng buong daigdig. Dahil ito sa Spratly Islands na mayamang pangisdaan at pangitlugan ng samu’t-saring mga isda. Tinatayang may 11 bilyong bariles ng langis at 190 trilyong cubic feet ng natural gas ang matatagpuan dito. Mula sa ilalim ng karagatan ang malaking deposito ng methane hydrates na pinoproseso para maging natural gas upang pagmulan ng enerhiya/kuryente. Masasabing mas malaki ang makukuhang natural gas dito kaysa sa langis at gas sa buong daigdig at kayang tustusan ang pangangailangan sa enerhiya at kuryente ang ekonomiya ng China sa loob ng 100 taon. Kabilang ang China, US, Japan at Canada sa iilang bansang nakapagpaunlad na ng teknolohiya sa pagproseso ng methane hydrates sa natural gas.

Matatagpuan sa SCS ang mahigit 250 maliliit na mga isla—atolls (korteng singsing na bahura), cays (islang buhangin na nabuo sa ibabaw mga bahura), shoals (buhanginan/banlik) at reefs (bahura) – na kalakhan ay walang naninirahang mga tao at kapag taeb ay lubog sa tubig at ang iba pa ay permanenteng nakalubog. Maigugrupo ang mga ito sa tatlong archipelago (Spratly Islands, Paracel Islands, Pratas Islands), at ang Macclesfield Bank at Scarborough Shoal.

Subalit, higit pa sa pang ekonomiyang halaga nito, ito rin ang rehiyon kung saan namamalas ang tunggalian para sa hegemonya ng US at China. Patunay ang mga artipisyal na imprastrakturang militar na patuloy na itinatayo ng China sa mga isla sa WPS na bahagi ng SCS, bilang bahagi ng pagpapalawak ng teritoryo ng imperyalistang Tsina at tugon nito sa patuloy na pagpapalibot at militarisasyon ng Imperyalistang US dito.#

Bakit pinag-aagawan ang South China Sea