Aerial bombing sa Bukidnon, ginkundenar sang mga grupong internasyunal

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisayaEnglishIloco

Ginkundenar sang International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) kag Friends of the Filipino People in Struggle ang pagpamomba sang Armed Forces of the Philippines sa isa ka kampo sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Malaybalay City sadtong Disyembre 25, 2023. Tuhoy sa mga grupo, lapas sa internasyunal nga makitawhanon nga laye (IHL) ang pagpamomba nga nag-gamit sang sobra-sobra ukon indi patas nga kusog batuk sa gamay kag huyang nga istruktura sang mga kampo sang BHB.

Hambal nila, “duna nga indiscriminate” ukon wala sang may ginapili, nagabutang sang kabuhi kag palangabuhian sang sibilyan sa katalagman kag nagatuga sang masangkad nga pagkawasak sa palibot ang amo nga klase sang pagpamomba. Ginwasak sini ang kalinong, nagtuga sang lapnagon nga kahadlok, panic kag troma sa mga residente sa kasikbit nga mga komunidad kag ginwasak ang kalasangan nga ginakuhaan nila sang pagkaon kag palangabuhian. Nagtuga man sang indi kinahanglanon kag sobra-sobra nga kahalitan kag pag-antus ang nagalumapaw nga pwersa nga gingamit batuk sa mga Pulang hangaway.

Samtang, 14 ka grupo sang pamatan-on halin sa Pilipinas, India, Myanmar, Palestine, West Papua, US kag Canada ang nag-ugyon para ipanawagan ang pag-untat sa mga pagpamomba sa Palestine, India, Myanmar kag Pilipinas. Hambal nila, ginagamit sang mga imperyalista kag ila nga mga kagrupo ang patarasak nga pagpamomba, istraping kag pagpanganyon batuk sa mga sibilyan sa tabon sang “pagperdi” sa mga armado nga kahublagan nga nagaluntad sa nasambit nga mga pungsod.

Ginkundenar sang pamatan-on ang pagpatay sa masobra 24,000 nga Palestino sa Gaza sang pagpamomba sang Zionista nga Israel. Masobra 70% sa mga biktima ang kababainhan, bata kag tinedyer. Ginsaway man sang mga ini ang mga aerial drone attack sa Bastar, Chattisgarh kag Telengana sa India kag ang nagapadayon nga kampanyang pagpamomba sang rehimen Marcos sa Pilipinas. Sa Myanmar, ginkundenar sang mga grupo ang indi magnubo sa 643 ka airstrike ang ginlunsar sang hunta militar nga nang-agaw sa estado sang poder sugod sang 2021.

Aerial bombing sa Bukidnon, ginkundenar sang mga grupong internasyunal