Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

 

Rali kontra-pribatisasyon sang PUP. Nagprotesta sa House of Representatives sa Quezon City ang mga estudyante sang Polytechnic University of the Philippines (PUP) sadtong Pebrero 12 kadungan sang paghukom sa national Polytechnic University (NPU) Bill nga magahatag-dalan sa ilabi pa nga pribatisasyon kag komersyalisasyon sang edukasyon sa unibersidad. Naga-unod sang mga prubisyon ang nasambit nga panugyan nga magatugot sa pagsulod sang pribado nga negosyo sa sulod sang unibersidad. Mapintas nga ginbungkag sang mga pulis ang protesta sang mga pamatan-on.

Black Hearts Day. Naglunsar sang gintawag nga “Black Hearts Day” ang mga mamumugon pang-ikaayong lawas halin sa pribado kag pampubliko nga ospital sa Metro Manila kag Bagiuo City sadtong Pebrero 14, Adlaw sang mga Tagipusuon. Sa ila, simbolo ang itom nga tagipusuon sang ila pagkadismaya sa rehimen Marcos sa nagapadayon nga pagdingot sini sa ila sang makabuhi nga sweldo, mga wala nagatupa nga benepisyo, sa lapnagon nga kontraktwalisasyon sa sektor kag iban pa nga madugay na nga demanda sang mga mamumugon pang-ikaayong lawas.

Dugang-sweldo, duso sang mga unyon sang manunudlo sa NCR. Nagkalain-lain nga porma sang ululupod nga hublag ang padayon nga ginlunsar sang mga hugpong kag unyon sang mga manunudlo sa National Capital Region (NCR) para ipanawagan ang pagpasaka sang ila nga sweldo. Ginsuguran nila ang hublag sadtong Pebrero 14, adlaw sang mga tagipusuon, kag nagpadayon tubtob sang Pebrero 17 sa pagpanguna sang Alliance of Concerned Teachers-NCR Union.

Resolbahon ang dinayaay sa eleksyon 2022! Nagpadulong sa upisina sang Comelec ang mga miyembro sang Kontra-Daya, upod ang grupo nga TNTrio para ipanawagan nga unahon sang komisyon ang pag-imbestigar sa madamo na naukayan nga anomalya sa eleksyon 2022, kaysa hatagan panahon ang peke nga people’s initiative. Madugay na nga ginsumite sang mga grupo ang ila mga hibubun-ot sa ahensya, kag may mga napasaka na man nga petisyon sa Korte Suprema, para imbestigaran ang lapnagon nga pagpangdaya nga nagpwesto kay Ferdinand Marcos Jr kag Sara Duterte sa poder.

One Billion Rising batuk sa kapintas sa kababainhan. Ginlunsar sang mga grupo kag organisasyon sa nagkalain-lain nga habig sang pungsod sadtong Pebrero 14 ang tuigan nga saot-protesta nga One Billion Rising (OBR) nga kampanya batuk sa abuso kag kapintas sa kababainhan. Ginpangunahan sang grupo nga Gabriela, pungsodnon nga alyansa sang mga kababainhan, ang nagapanguna nga aktibidad sang OBR sa Pilipinas nga ginlunsar sa UP-Diliman. Uminog ang ila aktibidad sa tema nga “Rise for Freedom-Be the New World.”

Mga protesta