Kumperensya sa teorya kalabot
 sa mga krisis sa imperyalistang
 ekonomiya, gilunsad

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Malampuson nga gilunsad gikan Marso 28 hangtud Marso 29 sa Amsterdam, The Netherlands, ang Internasyunal nga Kumperensya sa Teorya mahitungod sa mga Krisis sa Imperyalistang Ekonomiya. Gisalmutan kini sa 98 ka delegado ug representante gikan sa mga grupo ug partidong proletaryo, anti-imperyalista ug demokratiko gikan sa 18 ka nasud. Kini na ang ikaduhang kumperensya nga gipasiugdahan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Gilunsad niadtong Oktubre 2023 ang unang kumperensya nga mahitungod sa imperyalistang gubat.

Subay sa pahibalo nga gipagawas sa kumperensya, gihisgutan sa duha-ka-adlaw nga panagtapok ang kasamtangan mga kinaiya ug padron sa mga krisis sa ekonomiya sa ilalum sa imperyalismo ug taliwala sa nagkagrabeng inter-imperyalistang panagbangi. Gihatagag duut sa mga diskusyon ang 1) kapitalistang sobrang produksyon; 2) mga oligarkiya sa pinansya ug mga gubat sa pamatigayon; ug 3) ang kalibutanog krisis bunga sa imperyalistang kahakog ug pag-apas sa supertubo.

Usa sa mga nag-unang nagpadayag og panglantaw ang Partido Komunista ng Pilipinas nga nagsumite og dokumentong nag-uluhang “Gipakita sa Imperyalistang mga Krisis nga Hinog na ang Himalatyong Sistema alang sa Sosyalistang Rebolusyon.” Gihisgutan dinhi ang mga giagiang yugto sa kinatibuk-ang krisis sa kapitalismo ilalum sa imperyalismo—gikan una hangtud sa kasamtangang ika-upat nga yugto niini. Gisubay niini sa kasaysayan ang porma sa maong mga krisis nga misangpot sa labaw nga pagkadunot sa kapitalismo ug paglapad sa sosyalistang rebolusyon sa tibuok kalibutan. Gihulagway niini ang ang-ang sa kadunot sa kasamtangang ika-upat nga yugto sa kinatibuk-ang krisis, nga nagkinaiya sa paggrabe sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ngadto sa hut-ong mamumuo ug uban pang nilupigang hut-ong sa kalibutan ilalum sa mga palisiyang neoliberal.

Nagpadala usab og kontribusyong dokumento ang Communist Party of India (Maoist). Nakasulat dinhi kung nganong hinog na ang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya alang sa subling pagbangon sa proletaryong rebolusyonaryong pakigbisog.

Nakasentro sa mga diskusyon sa 17 ka gisumiteng mga panglantaw ug pamahayag sa mga representante sa mga partido komunista, mga nasudnong kalihukan sa pagpalingkawas, ug mga pulitikanhong pormasyon gikan sa Australia, Belgium, Canada, India, Italy, Kurdistan, Pilipinas, Turkey, ug US, ingonman sa anti-imperyalistang mga organisasyong nagarepresenta sa mga kababayen-an, migrante, mamumuong panguma, kabus sa kasyudaran, ug mga siyentipiko.

Kumperensya sa teorya kalabot
 sa mga krisis sa imperyalistang
 ekonomiya, gilunsad