Kalbaryo sang Masang Anakbalhas, gintigayon sa Metro Manila kag Southern Tagalog

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

GINLUNSAR SANG MGA organisasyon sang masang anakbalhas sadtong Marso 26, sa Recto Avenue sa Manila, ang tuigan nga Kalbaryo sang Masang Anakbalhas. Kabahin sa mga hambalanon nga gin-atubang sang mga tumalambong sa Kalbaryo ang nagalala nga krisis sa palangabuhian, reklamasyon sa Manila Bay kag demolisyon sa Navotas kag pagpang-redtag sa mga lider aktibista kag ila mga komunidad. Dala nila ang mga panawagan para sa pagpataas sang sweldo kag pagtapos sa kontraktwalisasyon, pagbungkag sa mga unyon, pagpang-ipit sa mga mamumugon kag malaparan nga disempleyo sa pungsodnon nga sentro.

Ginlunsar man ang Kalbaryo sang Timog Katagalugan sadtong Marso 24. Dala-dala sang mga tumalambong sini ang pagpamatuk sa charter change kag pagsulong sang matuod nga reporma sa duta, makabuhi nga sweldo, pungsodnon nga soberanya, kag makatarunganon nga kalinong. Pagkasunod adlaw, nagpadulong sila sa pungsodnon nga sentro para iduso ang ila mga hibubun-ot sa mga departamento sang empleyo, edukasyon kag kinaiyahan.

Kalbaryo sang Masang Anakbalhas, gintigayon sa Metro Manila kag Southern Tagalog