Mga Protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

 

Ayuda kag suporta sa mga apektado sang El Niño, ihatag! Nagpiket ang mga grupo sang mangunguma kag mangingisda sa upisina sang National Food Authority (NFA) kag Department of Agriculture (DA) sa Quezon City sadtong April 3. Ginsaway nila ang duha ka ahensya sang rehimen Marcos sa kapabaya kag kainutil sini nga hatagan ayuda ang mga mangunguma kag mangingisda nga tuman nga apektado sang mga kahalitan sang El Niño.

Kumpanya nga Boskalis, ginpasabat sa halit sa Manila Bay. Nagprotesta sa atubang sang embahada sang The Netherlands sa Manila sadtong Marso 22 ang mga grupo nga maki-kinaiyahan, syentista, mangingisda kag mga residente sa mga baybayon sang Manila Bay para sukton ang Boskalis Westminster NV, isa ka kumpanya nga Dutch, sa gintuga sini nga kahalitan tungod sa dredging para sa proyekto nga reklamasyon sadtong 2021-2023. Ang dredging nga ini ang pagpangaman para sa pagtukod sang proyekto sang San Miguel Corporation nga New Manila International Airport sa Bulacan. Isa ka pareho nga protesta ang ginlunsar naman sa Papendrect, The Netherlands, kung sa diin yara ang nagapanguna nga upisina sang Boskalis.

Mga estudyante sang UST, naghiliugyon kontra pagpamigos sa kampus. Naglunsar sang hublag-protesta ang mga estudyante sang University of Sto. Tomas (UST) sa atubang sang kampus sini sa Manila sadtong Marso 22 para kundenaron ang mapiguson nga mga patakaran sa unibersidad. Kasunod ang ululupod nga hublag sang pagpahayag sang pag-isa sang mga konseho sang tumuluon, mga pamantalaan, kag iban pa nga organisasyon sa kampus sadtong Marso 20 batuk sa administrasyon sang UST. Ginpangunahan ang mga aktibidad sang Rise for Education Alliance-España.

Dumuluong nga pagpanag-iya sa mga eskwelahan kag taas-matrikula, ginsaway. Nagprotesta ang mga pamatan-on nga estudyante sa atubang sang Commission on Higher Education (CHED) sa Quezon City sadtong Marso 22 para sawayon ang pagtib-ong sang rehimen US-Marcos sa charter change nga magatugot sa 100% nga pagpanag-iya sang dumuluong sa mga buluthuan sa pungsod. Ginkundenar man nila ang nagahana nga pagtaas sang matrikula sa mga pribado nga unibersidad nga base sa ila sigurado nga paga-aprubahan sang CHED isip “rubber stamp” sang mga eskwelahan nga ini.

Serye sang kaksanay sa Nexperia, ginapakigbatuan. Nagprotesta sadtong Marso 22 sa sulod sang Laguna Industrial Science Park sa Cabuyao, Laguna ang mga mamumugon sang Nexperia Philippines, upod ang ila nga mga tigsuporta, para pamatukan ang natalana nga pagkakas sang 54 ka mamumugon sa Abril. Ang kaksanay nga ini ang ikaduha na sa sulod sang walo ka bulan. Sayod sila nga katuyuan sang serye sang mga kaksanay ang bungkagon ang unyon nga nag-angkon na sang mga kadalag-an sa ululupod nga hublag sang mga mamumugon sa nagliligad.

Mga Protesta