Mandirigmang dating estudyante ng UP, sadyang pinaslang ng AFP sa Bukidnon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sadyang pinaslang ng 48th IB si Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka), isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na wala sa katayuang lumaban, sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon noong Abril 10. Dati siyang estudyante ng University of the Philippines-Diliman.

Walang armas si Ka Rekka nang madakip ng 48th IB. Ayon sa mga saksi, dinala siya sa ibang bahagi ng barangay matapos mahuli at doon siya tinurtyor bago binaril at pinatay. Tatlong iba pa, na may kasamang mga sanggol, ang inaresto ng AFP. Walang naganap na labanan sa lugar, taliwas sa mga pahayag ng militar at pulisya. Panawagan ng mga demokratikong grupo na imbestigahan ang 48th IB sa sadyang pagpaslang si Ka Rekka. Pinarangalan siya ng kanyang kapwa aktibista, kaibigan at mga estudyante sa UP-Diliman noong Abril 20.

Nagpasyang sumapi si Ka Rekka sa hukbong bayan noong 2016. Una siyang itinalaga sa BHB-Eastern Visayas bago siya nalipat sa BHB-Southern Mindanao. Pinarangalan siya ng Partido Komunista ng Pilipinas at BHB sa kanyang pagpupunyagi at kontribusyon sa armadong rebolusyon sa panahong napakalaking paghihirap at sakripisyo ang kinakailangan para isulong ito.

Mandirigmang dating estudyante ng UP, sadyang pinaslang ng AFP sa Bukidnon