Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

 

Welgang transportasyon, tagumpay. Naglunsad ng welgang transportasyon noong April 15-16 ang PISTON at Manibela para igiit ang pag-atras ng pwersahang konsolidasyon ng prangkisa sa darating na Abril 30 at ibalik ang 5-taong indibidwal na prangkisa. Nasa 80% ng mayor na mga ruta sa Metro Manila ang naapektuhan at ilang bahagi ng Cavite at Laguna ang naparalisa. Sa unang araw, umabot sa 400 dyip ang lumahok sa protesta at karaban tungong LTFRB, kung saan nagpalipas sila ng gabi. Kinabukasan, nagkomboy ang mga drayber at opereytor tungong Welcome Rotonda sa hangganan ng Quezon City at Maynila.

Nagkaroon din ng katulad na mga welgang pangtransportasyon sa Iloilo, Bacolod at Cebu, at kilos-protesta sa Davao. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng serye ng mga pagkilos na planong idaos ng dalawang grupo sa transportasyon hanggang katapusan ng buwan.

Pagbuwag sa NTF-Elcac, muling ipinanawagan. Nagprotesta ang mga myembro ng KMP at iba pang grupong magsasaka sa harap ng National Intelligence Coordinating Agency sa Quezon City noong Abril 12 para kundenahin ang pagbilang ng NTF-Elcac sa KMP sa 30 organisasyon na tinaguriang “prente” ng Partido at BHB. Anila, ang red-tagging na ito ay bahagi ng pagpapaigting ng panggigipit ng rehimeng Marcos laban sa mga ligal at lehitimong organisasyong masa, alinsunod sa operasyong kontra-insurhensya nito na nakabalangkas sa gabay ng US.

Protestang Red Friday (Pulang Biyernes) para sa sahod, inilunsad. Inilunsad ng mga manggagawa ang unang Red Friday Protest para sa dagdag sahod at laban sa maka-negosyo at makadayuhang PUVMP noong Abril 12 sa Marikina City at sa Monumento, Caloocan noong Abril 19. Kinundena nila si Ferdinand Marcos Jr na anila’y panay ang satsat sa chacha (charter change) pero patuloy na nananahimik sa usapin ng sahod. Idiniin nila na sadyang napakaliit, at nahuhuli pa, ang ibinigay ng mga regional wage board noong nakarang taon.

Mga protesta