Koresponsal Mga bunga ng pakikibakang magsasaka sa panahon ng El Niño sa Negros

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa harap ng tagtuyot bunga ng El Niño, nagkamit ng tagumpay ang masang magsasaka at mga residente sa ilang barangay sa Negros sa kanilang sama-samang pagkilos para sa makatarungang ayuda at suporta mula sa reaksyunaryong gubyerno. Daan-daang mga magsasaka ang humarap at nakipagdayalogo sa mga lokal na ahensya para sa kanilang mga kahingian.

Sa isang barangay, halos 500 magsasaka ang lumahok sa asembliya noong Marso 30 para maghayag ng mga hinaing at ihapag ang kanilang mga kahingian sa mga upisyal ng barangay at syudad. Tinalakay nila ang kani-kanyang aktwal na karanasan at kahirapan dulot ng tagtuyot. Nagtalaga sila ng mga kinatawan mula sa kada sityo na nagsalita sa asembliya.

Ipinahayag ng mga magsasaka ang malawakang kakulangan sa tubig (maiinom at para sa pagsasaka), kawalan ng ani na nagresulta sa pagkalubog sa utang at labis na kahirapan, kawalan ng pagkain kabilang ang bigas, at pagkakaroon ng mga karamdaman tulad ng ubo, lagnat, trangkaso at iba pa bunga ng labis na init.

Sa harap ng matapang na paggigiit ng mga magsasaka, nangako ang lokal na gubyerno na magbibigay ng mga gamit para itayo ang isang sentralisadong sistema ng patubig. Makikinabang sa sistema na ito ang 33 sityo ng barangay at hindi bababa sa 8,000 katao. Liban dito, natulak din ang lokal na gubyerno na mangakong magbibigay ng bigas, binhi, abono at tulong pampinansya.

Sentralisadong sistema ng patubig rin ang nakamit ng isa pang barangay matapos silang makipagdayalogo sa lokal na gubyerno. Kaagad na tinanggap ng tatlong malaking sityo ng barangay ang hose at iba pang kagyat na ayuda tulad ng bigas, sardinas at karampot na tulong pinansya. Mapakikinabangan ng 100 sambahayan o 500 katao sa tatlong sityo ang naturang proyekto.

Nagsilbing mitsa at inspirasyon sa mga karatig na barangay sa Negros ang paunang tagumpay na nakamit ng mga magsasaka. Kumikilos ngayon ang mga magsasaka—organisado at espontanyo—para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at nararapat na matamasang tulong sa harap ng tagtuyot dulot ng El Niño.

Mayaman ang kasaysayan ng masang magsasaka sa Negros sa pakikibaka para sa lupa at kanilang kagalingan. Deka-dekada na nilang nilalabanan ang pasismo ng malalaking panginoong maylupa at ng reaksyunaryong estado. Nakapagkakamit sila ng mga tagumpay dahil sa kanilang mahigpit na pagkakaisa at di natitinag na paninindigan.

AYON SA Department of Agriculture noong Abril 19, umabot na sa ₱3.94 bilyon ang pinsala ng El Niño sa agrikultura sa 11 rehiyon. Sa tala ng kagawaran, apektado nito ang 66,065 ektarya ng mga sakahan at 73,713 magsasaka. Pinakaapektado ang mga isla ng Mindoro, Palawan, Negros at Panay. Pinaamalaki ang itinalang pinsala sa ani ng bigas (₱2.36 bilyon), kasunod ang mga high-value crops (P868..84 milyon) at mais (₱669.44 milyon). Apektado rin ang mga mangingisda na nagtamo ng pinsalang nagkakalahalaga ng ₱33.83 milyon.

Mga bunga ng pakikibakang magsasaka sa panahon ng El Niño sa Negros