Protesta laban sa presensya ng mga dayuhang tropa sa Pilipinas

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta sa harap ng embahada ng US ang iba’t ibang grupo noong Abril 11 para batikusin ang “trilateral summit” ng Pilipinas, Japan at US na ginanap sa Washington D.C. Batid ng mga grupo na nakabalangkas ang pulong na ito sa layunin ng US na palawakin ang presensya nito sa first-island chain sa tabing ng “seguridad” at “kalayaan sa South China Sea.

Sa US, sinalubong ng mga protesta ng mga grupong Filipino-American si Marcos at ang trilateral summit noong Abril 11 at 12. Binatikos nila ang papel ng US sa pagpopondo at suportang militar nito sa rehimeng Marcos.

Noong Abril 9, nagtungo sa konsulado ng China sa Makati City ang iba’t ibang mga organisasyon para kundenahin ang tuluy-tuloy na panggigipit ng China sa mga mangingisda at barkong Pilipino at pang-aagaw nito ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ipinanawagan ng mga grupo sa China, gayundin sa US, na itigil ang militarisasyon sa WPS.

Protesta laban sa presensya ng mga dayuhang tropa sa Pilipinas