6-bulan nga lapsag, biktima sang kontra-insurhensya nga kampanya sa India

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Ginapatay sang mga pwersa sang reaksyunaryo nga estado sang India ang isa ka 6-bulan nga apsag sa Mutvendi, distrito sang Bijapur, estado sang Chattisgarh sadtong Enero 1. Ginpagwa sang mga pwersa sang estado nga may nahitabo nga “engkwentro” sa mga gerilya nga Maoista sang mapatay ang bata, bagay nga ginpanginwala sang mga residente.

Sandig sa pahayag sang mga saksi, nagapatiti si Massi Vadde sa iya 6-bulan nga lapsag sang gulpi nga maniro ang mga pwersang pangseguridad sang India sa lasangon nga bahin sang Mutvendi. Naglapos sa kamot ni Massi Vadde ang bala nga nag-igo kag nagpatay sa iya nga lapsag.

Gin-athag man sang Communist Party of India (Maoist) West Bastar Division nga wala sang engkwentro sa amo nga adlaw. Base sa tiglikom sang dibisyon sang CPI (Maoist) nga si Mohan, gin-atake ang komunidad tungod sa ila pagpamatuk sa militarisasyon kag pagbato sa pagpang-agaw sang mga korporasyon sa ila nga duta.

Naghalin ang mga pulis sa Kavadgaon (lapit sa Mutvandi). Isa ini sa tatlo ka bag-o tukod nga kampo sang mga pulis sa distrito sang Bajapur sadtong Disyembre 2023.

Ang terorista nga pag-atake sang mga pwersa sang estado sa mga Indian, partikular sa mga Adivasi ukon tumandok sa India, ang kabahin sang ginlunsar nga Operation SAMADHAN-Prahar, kontra-insurhensya nga kampanya sang India. Ginsugdan ini nga ipatuman sadtong 2017 para dugmukon ang CPI (Maoist) kag armado nga pwersa sini, nga ginagamit para targeton ang indi armado nga paghimakas sang pumuluyo san India.

Sa idalom sini sa nagligad nga lima ka tuig, nagtukod ang estado sang indi magnubo sa 195 ka kampo sang paramilitar. Ang mga kampo nga ini ang sabwatan sa tunga sang dalagko nga korporasyon kag sang pasista nga rehimen para palayason kag pigoson ang demokratiko nga pagbato sang mga Adivasi kag pumuluyong Indian.

Kaangot sini, nagprotesta ang mga pamatan-on nga indian kag mga manunudlo sang Delhi University sa kampus sini sa Delhi, India sadtong Enero 10 para kundenaron kag ipabasura ang Operation SAMADHAN-Prahar.

6-bulan nga lapsag, biktima sang kontra-insurhensya nga kampanya sa India