96th IB, ginbulabog sang BHB-Masbate

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishIlocoBisaya

Gin-igo sang isa ka yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate ang naga-operasyon nga tropa sang 96th sa Sityo Lantawan, Barangay Gangao, Baleno, Masbate sadtong Enero 13. Nabulabog ang nasambit nga yunit militar kag gilayon nga gintago ang ila kaswalti agud tabunan ang kahuy-anan.

Base kay Ka Luz del Mar, tigpamaba sang BHB-Masbate, ang armado nga opensiba ang kabahin sang ila pagtinguha nga lab-uton ang hustisya para sa mga biktima sang abuso militar kag pangapinan ang pumuluyo batuk sa nagapadayon nga paghari militar sa prubinsya.

Kabahin sa ginatumod ni Ka Luz ang 24 ka biktima sang pampulitika nga pagpamatay sa Masbate sa idalom sang rehimen US-Marcos. Tuman man ang kaakig sang mga residente sa permihan nga pagkampo sang mga kontra-insurhensya nga yuni sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) sa mga buluthuan sa prubinsya.

Nangin lapnagon man ang prostitusyon sa lugar nga ginpatindugan sang mga kampo militar.

Magluwas diri, may kahilabtanan man ang yunit militar sa pagpanguna sa mga ilimnan sa sulod kag gwa sang kampo kag kung mahubog nagapalupok sang pusil kag nagapang-gamo sa mga residente. Ginreklamo man sang mga residente ang prostitusyon sa sulod sang mismo nga kampo sang militar.

96th IB, ginbulabog sang BHB-Masbate