Marcos, pahirap at papet sa nagdaang 2 taon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Daan-daang mamamayan, pangunahin mga magbubukid at mangingisda, mula sa Metro Manila, Southern Tagalog at Central Luzon ang nagmartsa noong Hulyo 1 patungo sa Mendiola para kundenahin ang rehimeng Marcos sa mga pahirap at anti-mamamayang patakaran nito sa nagdaang dalawang taon. Siningil nila ang rehimen sa lumulubhang krisis sa ekonomya na dinaranas ng mamamayang Pilipino. Para sa mga magsasaka, pangunahing kinaharap nila sa nagdaang dalawang taon ang pag-igting ng krisis sa bigas, mataas na presyo ng pagkain at, higit pang lumulubhang kalagayan ng sektor ng agrikultura.

Nagkaroon ng katulad na mga pagkilos at protestang bukid ang mga magsasaka at grupo sa Ilocos, Southern Tagalog, Bicol, Central Visayas, Panay at Negros.

Marcos, pahirap at papet sa nagdaang 2 taon