Lumalawak ang gera ng US at Israel sa Middle East

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Nagbabadyang lalong lumiyab ang todo-gera sa pagitan ng Zionistang Israel at grupong Hezbollah ng Lebanon kasunod ng pinatinding pag-atake ng Israel sa timog Lebanon sa nagdaang buwan. Idineklara ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel na naghahanda ito ng “matinding operasyon” laban sa Hezbollah. Kasunod nito, nagbanta ang ministro niya sa depensa na si Yoav Gallant na kayang-kaya nitong “ibalik sa sinaunang panahon ang Lebanon,” katulad ng walang-kapantay na pagpulbos nito sa Gaza Strip.

Sinagot ito ng hepe ng Hezbollah na nagsabing handang magtanggol ang Lebanon sakaling umatake ang Zionistang estado. Ang Hezbollah ay isang armadong organisasyon ng mga Lebanese na matagal nang lumalaban sa imperyalismong US at Zionismo ng Israel. Pangunahing nakabase ito sa timog Lebanon, kung saan ito ang naghaharing partido. Ang Lebanon ay bansang nasa hilaga ng teritoryong inaangkin ng Israel.

Tinatarget ng Israel ang Hezbollah dahil sa paglulunsad nito ng mga pag-atake sa hilagang Israel bilang bahagi ng pagtatanggol sa mga Palestino na inaatake sa Gaza Strip. Sinimulan ng Hezbollah ang kanilang pag-atake noong Oktubre 8, 2023.

Sa nagdaang buwan, pinatindi ng Israel ang pag-atake sa Hezbollah. Pinaslang nito ang dalawang upisyal militar at kumander ng grupo noong Hunyo 11 (Taleb Sami Abdullah) at Hulyo 3 (Muhammad Nimah Nasser) sa mga airstrike nito. Bilang ganti, nagpakawala ng ilandaang mga rocket ang Hezbollah laban sa militar ng Israel. Gumamit rin ang grupo ng mga sumasabog na drone. Nangako rin ang grupo na “patataasin nito ang tindi, lakas, dami at kalidad ng mga pag-atake.”

Kalaban na ng estado ng Israel ang Lebanon mula nang kinamkam ng mga Zionista ang lupain ng mga Palestino. Nang idineklara ang pagtatayo ng estado ng Israel noong 1948, kabilang ang Lebanon sa pitong bansa sa Middle East na naglunsad ng gera laban sa Zionismo at pagsuporta dito ng US. Pinamunuan ng Hezbollah ang 18-taong armadong paglaban (1982-2000) sa pananakop ng Israel sa timog Lebanon. Muling nilusob ng Israel ang Hezbollah noong Hulyo-Agosto 2006. Magiting na nakapagtanggol ang Hezbollah sa 34-araw na gerang ito at napaatras ang Israel.

Sa harap ng banta ng pagputok ng gera, nagbabala ang kinatawan sa makataong usapin ng United Nations na ito ay posibleng maging “apocalyptic.” Hahatakin umano ng pakikipaggera ng Israel sa Lebanon ang mga bansa sa Middle East.

Nagkukunwari ngayon ang imperyalistang US at mga upisyal nito, maging ang mga alyadong bansa nito sa Europe, na pahupain ang lumalawak na sigalot sa Middle East. Pero sa aktwal, walang humpay ang US at mga alyado nito sa pagsuporta at pagsuplay ng armas sa gerang pananakop at henosidyo ng Israel sa Gaza at armadong pang-aatake nito sa ibang bansa sa rehiyon.

Para sa mga Palestino

Malinaw na idineklara ng Hezbollah at mga lider ng grupo na ititigil lamang nila ang mga pag-atake kung magpapatupad ng tigil-putukan ang Israel sa Gaza. Ganito rin ang layunin ng grupong Houthi mula sa Yemen na naglulunsad ng pag-atake laban sa mga barkong Israeli o papuntang Israel na dumadaan sa Red Sea. Umabot na sa kabuuang 162 barko ang inatake nito mula nang gerahin ng Israel ang Gaza.

Sa harap nito, walang-tigil ang mga airstrike, pambobomba at pag-atake ng Israel sa buong Gaza. Hindi na nito sinasanto kahit pa ang mga idineklara nitong “ligtas na mga sona.”

Noong Hulyo 1 lamang, sapilitang pinalikas ng Israel ang aabot sa 250,000 Palestino mula sa Khan Younis, sa timog ng Gaza. Noong Hulyo 3, siyam na Palestino ang napaslang sa airstrike ng Israel sa kabahayan malapit sa European Hospital sa lugar.

Ang mga nasa Khan Younis ay ang mga Palestino na napalayas mula sa pambobomba ng Israel sa katabing Rafah, itinakdang “ligtas na sona.” Muli silang pinalilikas tungo sa mga “humanitarian zone” katulad ng al-Masawi na inatake ng Israel noon lamang Hunyo 21 kung saan 25 ang napaslang at nagtulak sa libu-libo na lumikas tungong Khan Younis.

Sa huling tala noong Hulyo 3, umabot na sa 37,953 ang pinaslang ng Israel sa Gaza habang 87,266 ang nasugatan mula Oktubre 7, 2023. Naitala naman sa West Bank ang 561 biktima ng pagpaslang at 5,300 ang nasugatan. Kasalukuyang ikinukulong ng Israel ang 9,300 Palestino kung saan 3,450 ay walang mga kaso.

Lumalawak ang gera ng US at Israel sa Middle East