Pasistang sundalo ng 87th IB, patay sa haras ng BHB

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Naglunsad ng operasyong haras ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command) laban sa mga pasistang sundalo ng 87th IB sa Barangay Nagbac, Jiabong, Samar noong Hunyo 23. Isang sundalo ang napaslang sa pag-atake.

Naghahasik ng takot at lagim sa komunidad ang yunit ng 87th IB sa tabing ng Retooled Community Support Program. Sa ulat ng mga residente, nakakampo sila sa tabi ng mga bahayan mula pa Enero para sa pagbibigay ng palabas na mga “serbisyong panlipunan.”

Samantala, nagsama-sama ang mga residente ng Sityo San Pedro, Barangay 3, San Jose de Buan, Samar sa isang asembliya noong huling linggo ng Hunyo para ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagkakampo ng isang yunit ng 87th IB sa kanilang sityo. Nagsimula ang pagbabakod ng mga sundalo sa naturang sityo noong unang linggo ng Hunyo para sa planong detatsment na itatayo sa lugar.

Para supilin ang pagkakaisa ng taumbaryo, pinagbantaan ng mga sundalo ang kapitan ng barangay, ang sityo lider at konsehal. Tinakot silang papanagutin at ikukulong kapag inatake silang muli ng BHB sa lugar.

Wala pa man ang detatsment, militarisado na ang San Pedro simula pa Enero. Naitala dito ang patung-patong na mga paglabag sa karapatang-tao.

Pasistang sundalo ng 87th IB, patay sa haras ng BHB