Tropang protektor ng Wawa-Violago Dam, inambus ng BHB-Rizal

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynon

Inambus ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Rizal ang nag-ooperasyong tropa ng 80th IB sa Lukutang Malaki, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal noong Enero 31, alas-5:10 nang madaling araw. Isang sundalo ang napaslang, habang dalawa pa ang nasugatan. Ang naturang yunit ay tagabantay sa mapanirang proyektong Wawa-Violago Dam sa Rizal.

Ayon sa ulat, mag-iisang taon na ang masinsin at walang-puknat na focused military operation ng 80th IB sa Rodriguez. Liban sa pagsisilbing bantay ng itinatayong dam, protektor din ang yunit sa interes sa Lukutang Malaki ng naghahari-hariang malalaking mang-aagaw ng lupa na mga Araneta, Villar at Robles.

Imbwelto ang yunit sa patung-patong na mga paglabag sa karapatang-tao kabilang ang iligal na pagkulong sa mga katutubo at mga magsasaka na nagtatanggol sa kanilang karapatan sa kabuhayan. Simula Enero 31, pinatindi at pinahigpit ng 80th IB ang pagbabantay sa paglabas-masok ng mga residente sa komunidad. Nagtayo ang mga sundalo ng mga tsekpoynt at nagbabahay-bahay para sindakin ang mga residente at ipailalim sila sa iligal na interogasyon.

Tropang protektor ng Wawa-Violago Dam, inambus ng BHB-Rizal