Anibersaryo ng Partido, ipinagdiwang sa Rizal, Metro Manila at Central Panay

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Iniulat kamakailan ng mga komite ng Partido sa Rizal, Metro Manila at Central Panay ang inilunsad nilang mga pagdiriwang sa ika-55 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Sa Central Panay, inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at rebolusyonaryong masa ang isang-linggong serye ng mga aktibidad noong huling linggo ng Disyembre 2023. Naglunsad ang yunit ng simpleng salu-salo, mga pag-aaral, sama-samang pagtatalakay sa pahayag ng Komite Sentral, at kultural na pagtatanghal at pagpaparangal sa mga martir. Nagbigay-inspirasyon ang mga ito sa mga dumalo para patibayin ang kanilang mga loob at harapin nang buong tapang ang mga hamon na darating sa 2024.

Sa isang syudad sa Metro Manila, nag-alay ng mga rebolusyonaryong awit at parangal ang mga lider ng Partido sa isang lihim na selebrasyon. Pinarangalan nila si Jude Fernandez, dakilang lider-manggagawa. Kritikal-sa-sarili nilang tinalakay ang mensahe ng Partido, at binigyan-diin ang mga kahinaang natukoy rito laluna ang pag-iral ng empirisismo at burukratismo. Bilang bahagi ng panata sa pagwawasto at pagbalikat sa mga rebolusyonaryong tungkulin, nanumpa muli sa Partido ang kalihiman ng iba’t ibang sangay sa naturang syudad.

Sa Rizal, nagtipon ang mga kinatawan ng National Democratic Front-Rizal noong Enero 12. Nag-alay ng mensahe ng pakikiisa at mga pangkulturang pagtatanghal ang mga kinatawan ng rebolusyonaryong mga organisasyon bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng Partido. Inilahad ng bawat isa ang pagtanggap ng hamon na patuloy na magwasto at magpanibagong lakas para sa pagpapatuloy ng rebolusyon.

Sama-samang nanumpa muli ang mga kasapi ng Partido upang balikan ang rebolusyonaryong mga tungkulin at prinsipyo nito para sa pagpapatuloy ng demokratikong rebolusyong bayan. Ito ay isang panata na mahigpit na tanganan ang mga prinsipyo ng Partido buhay man ang ialay para sa pagpapanibagong-lakas ng pambansa-demokratikong pakikibaka tungo sa mas mataas na antas.

Anibersaryo ng Partido, ipinagdiwang sa Rizal, Metro Manila at Central Panay