Gera sa Middle East, pinalalawig at pinalalawak ng US

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaHiligaynonIloco

Taliwas sa bukambibig nitong “pag-iwas” sa masaklaw na armadong sigalot sa Middle East, pinalalawak ng US ang imperyalistang gera nito sa rehiyon. Katuwang ang United Kingdon, halos araw-araw nitong pinaulanan ang mga pwersang Houthi sa North Yemen mula Enero 12.

Sinasabi ng US na ganting aksyon ang mga ito laban sa pang-aatake ng mga Houthi sa mga barkong Israeli at Amerikano na dumadaan sa kalapit sa teritoryo nito sa Red Sea. Ang aksyon ng mga Houthi ay pagsuporta sa pakikibaka ng Palestine laban sa henosidyo ng Zionistang Israel sa Gaza. Ang mga Houthi ay naglulunsad ng sariling armadong pakikibaka laban sa reaksyunaryong estado ng Yemen na suportado kapwa ng Saudi Arabia at US.

Noon namang Pebrero 2, nagpaulan ang US ng mga bomba sa 85 lokasyon sa Iraq at Syria, bilang tugon sa pang-aatake sa Tower 22, isang sikretong baseng militar sa Jordan malapit sa hangganan sa Syria, noong katapusan ng Enero. Tatlong Amerikanong sundalo ang napatay at 34 ang nasugatan sa pang-aatake. Katulad sa Yemen, isinagawa ang pag-atake sa pasilidad militar ng US bilang pagsuporta sa armadong paglaban ng mga Palestino sa Gaza. Mahigit 27,000 na ang napatay sa Gaza, kung saan 11,500 ay bata, at 66,630 ang nasugatan, sa mga pambobomba ng Zionistang Israel mula pa Oktubre 7, 2023.

Ang mga pambobomba ng US, kasabay ng walang katapusang pambabanta nito sa mamamayan ng Middle East, ay patunay ng pagkagumon ng rehimeng Biden sa gera para ipagtanggol at patatagin ang hegemonya nito sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Kasabay sa pagpaarangkada sa mga sigalot sa Middle East, pinalalawig nito ang kampanyang henosidyo ng Israel sa Palestine sa pamamagitan ng pagharang sa mga hakbang para sa tigil putukan at tuluy-tuloy na pagbuhos ng ayuda at armas sa Zionistang rehimen. Liban dito, pinalalawig rin ng US ang 2-taon nang gerang proxy nito laban sa Russia sa Ukraine, sa kapinsalaan ng mamamayang Ukrainian. Instrumento ang mga gerang ito para sa pagkamal ng milyun-milyong supertubo ng mga Amerikanong kumpanya sa armas.

Gera sa Middle East, pinalalawig at pinalalawak ng US