Ang Bayan Ngayon

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Tumandok people's blood, on Marcos' hands

Marcos’ hands now drip with the blood of the martyrs of the Tumandok people of Panay, when he inaugurated last Tuesday the Jalaur River Multi-Purpose Project Stage II, the construction of which forcibly and brutally dispossessed them of their ancestral land. On December 30, 2020, police forces massacred nine Tumandok minority people who actively resisted the construction of the megadam, in defense of their communities and people. Seventeen others were arbitrarily arrested and detained. By opening the Jalaur dam, Marcos […]

Visit of top US military officer part of war preparations

The Communist Party of the Philippines (CPP) expresses its indignation over the arrival yesterday of Gen. Charles Brown, the top military officer of the war-obsessed imperialist US. General Brown’s visit to the Philippines, and later to Japan, forms part of the US war provocations and preparations in the region, directed against its imperialist rival China. As […]

NTF-Elcac's "Barangay Development Program" is a moneypit of corruption

The Barangay Development Program (BDP) of the National Task Force (NTF)-Elcac is a moneypit of corruption. To secure the loyalty of the military, Marcos plans to allot ₱10 billion more for the corrupt BDP, large amounts of which end up in the pockets of corrupt military officers and bureaucrats. This is a brazen affront to […]

Roundly condemn the unjust verdict against France Castro, Satur Ocampo et al

The unjust guilty verdict handed down by the Tagum Regional Trial Court against Rep. France Castro, former Rep. Satur Ocampo and several other individuals, is a direct attack of the fascist US-Marcos regime against the democratic and patriotic forces of the Filipino people. We join the broad masses of the Filipino people in roundly condemning this […]

Japan's intrusion into China's territorial seas heighten tensions in the region

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns imperialist Japan for its brazen act of provocation against China when it sailed last July 4 the Suzutsuki naval destroyer of its Maritime Self-Defense Force (SDF) into the territorial waters of China, 12 nautical miles off the east coast of Zheiyang province, where China was holding military […]

Arbitral ruling should be basis for peaceful dialogue, not war

The Communist Party of the Philippines (CPP) today joins the Filipino people in marking the 8th anniversary of the 2016 ruling of the International Arbitral Tribunal (IAT). This ruling is considered a milestone legal victory which recognizes the maritime rights of the Philippines under the United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). […]

September 7, 2022

CampaignsAng Bayan Human Rights Report
(December 1, 2023-June 30, 2024)


Sa talaan ng Ang Bayan, 48,763 ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng US-Marcos mula Disyembre 2023 hanggang Hunyo. Naitala ng AB ang 652 kaso (o tatlong kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa. Ang ilan sa mga biktima ay dumanas ng 2-3 kaso ng paglabag sa kanilang karapatang-tao. Pinakamaraming kaso ang naitala sa buwan ng Enero (144 kaso).

Sa abereyds, mayroong hindi bababa sa apat na biktima ng pampulitikang pamamaslang kada buwan. Mayroong isang biktima ng pagdukot kada linggo at hindi bababa sa isang biktima ng torytur kada dalawang linggo. Nakapagtala ang AB ng 32 biktima ng pagbabanta, pananakot at intimidasyon kada araw. Hindi bababa sa 15,396 ang naging biktima ng sapilitang pagbabakwit at dislokasyon dulot ng okupasyong militar sa kanayunan.

Sa dalawang taon ng rehimeng Marcos sa poder, naitala naman ang 2,107 bilang ng mga kaso kung saan hindi bababa sa 424,679 ang bilang ng mga biktima. Sa abereyds, mayroong 580 biktima ng paglabag sa karapatang-tao kada araw sa huling dalawang taon.Previous Human Rights Reports


Mabangis na panunupil ng pasistang rehimeng US-Marcos (December 1, 2022-December 1, 2023)
Unang taon sa poder ni Marcos Jr: 954 kaso ng paglabag sa karapatang-tao
97 pinatay sa unang taon ng brutal na gera ng rehimeng Marcos Jr
Maruming Gera Laban sa mga Bata
Mga Krimen sa Digma ng AFP at PNPPrimers


Salanta ng El Niño: Tagtuyot, kapabayaan at pasismo ng rehimeng Marcos
Panunulsol ng US ng imperyalistang gera sa China, banta sa buhay at kalayaan ng mga Pilipino
Ipagpatuloy ang laban kontra Makilala Mines Corporation Inc (MMCI)
5 pambabaluktot ng mga Marcos at AFP sa kasaysayan noon at ngayon
SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik

Call for submissions: ULOS 2024

 • New People's Army @ 55

  MARCH 29, 2024


  npa-55-logo

  Message of the CPP Central Committee on the 55th anniversary of the New People's Army


  #DigmangBayan55 Materials
 • The Legacy of Ka Joma

  JOSE MARIA SISON, CPP FOUNDING CHAIRMAN

  (February 8, 1939-December 16,2022)


  Mga Pamana ni Ka Joma

  Katulad ng isinaad sa resolusyon ng Ika-2 Kongreso ng Partido at mga pahayag ng Komite Sentral, panata ng buong Partido na panatilihing buhay ang alaala ni Kasamang Jose Maria Sison at gamitin ang iniwan niyang pamana ng Marxista-Leninista-Maoistang mga turo bilang gabay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

  Gamitin natin ang kanyang mga akda para dalhin ang rebolusyonaryong kilusan sa landas ng malaking pagsulong kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Gamitin natin ang mga ito bilang matatalas na sandata upang tukuyin at iwaksi ang ating mga naging kahinaan at pagkakamali.

  Mga akda at sulatin ni Ka Joma • Communist Party of the Philippines @ 55

  DECEMBER 26, 2023


  cpp-55-logo

  CPP Central Committee message on the 55th anniversary of the Party


  #Maghimagsik55 Materials • Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page