Ang Bayan Ngayon

May 25, 2023 | Human Rights

Dinukot ng mga ahente ng estado at hanggang ngayon ay hindi pa inililitaw sina Cedrick Casaño at Patricia Nicole Cierva na kapwa organisador ng mga magsasaka at kabataan sa Barangay Cabiraoan, Gonzaga, Cagayan. Ayon sa mga residente, huling nakita ang dalawa noong ika-18 ng Mayo. Hinihinalang mga elemento ng 501st Infantry Brigade ang dumukot sa […]

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Mamamayang Pilipino magkaisa, ilantad at labanan ang anti-mamamayan, anti-demokratiko at anti-nasyunal na pakanang cha-cha ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II

Kaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas ng Timog Katagalugan (PKP-TK) ang buong sambayanang Pilipino sa pagkundena sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas sa ilalim ng tuta, pasista, palpak at pahirap na rehimeng US-Marcos II. Ang pakanang ito ay tiyak na magdudulot ng ibayong pagpapahirap sa mamamayang Pilipino na matagal nang nagdurusa sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan na patuloy na inaagnas ng hambalos ng mga patakarang neoliberal ng imperyalismong globalisasyong pinaghaharian ng US. Ang palagiang […]

Message of solidarity on the 50th anniversary of Ibrahim Kaypakkaya’s martyrdom

The Communist Party of the Philippines, New People’s Army and all revolutionary forces in the Philippines extend militant greetings of solidarity to all communist and revolutionary forces of Turkey, on the occasion of the 50th anniversary of the martyrdom of Ibrahim Kaypakkaya, founder of the Communist Party of Turkey. The Filipino people are inspired by […]

Pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido sa Bohol

Among taas nga pulang pagsaludo kang Manuel “Ka Dodie” Tinio, kadre sa Partido, konsultant alang sa kalinaw ug agriculturist. Ingonman, gipaabot usab namo ngadto sa pamilya, kaparyentehan ug mga higala ni Ka Dodie ang among susamang kahasubo ug kasuko sa nahitabong pagpatay kaniya. Usa si Ka Dodie sa mga kadre sa Komite sa Partido sa […]

Marcos-Biden meet marks advent of heightened US domination

The recent Marcos visit and meeting with US president Biden cemented the US strategy of using the Philippines as its military outpost in the Asia-Pacific in line with its intensified push to strengthen its hegemony through expanded military presence in the region. It also serves as a historical juncture in reinforcing the status of the […]

[Aklat] Mga Mensahe sa Mayo Uno

Inililimbag ng Kawanihan sa Impormasyon ang maliit na librong ito ng “Mga Mensahe sa Mayo Uno” na naglalaman ng koleksyon ng mga pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa uring manggagawa sa Mayo 1 sa mga taong 2017 hanggang 2022. Mga Mensahe sa Mayo UnoMakabuluhan ang paglalabas ng koleksyong ito sa harap ng matinding […]

Notice: On the takedown of our Twitter accounts

Notice Yesterday, Twitter accounts of the Philippine Revolution Web Central (@prwc_info3), Ang Bayan (@cpp_angbayan), of Marco Valbuena (@cpp_mv) and several others were suspended or taken down without warning. The takedown was carried out a week after the Party exposed the fascist crime of the Philippine military in the torture and killing of CPP leaders Benito […]

September 7, 2022

Special Reports

SA ILALIM NI MARCOS JR. Sa talaan ng AB, 47,017 o 288 kada araw sa abereyds ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao sa unang anim na buwan ni Marcos. Sa kabuuan, 379 kaso ng mga paglabag sa karapatang-tao ang naitala. Basahin ang buong ulat.

 

CHILD RIGHTS. Special report on violations of child rights committed by the AFP and PNP in the conduct of counterinsurgency operations in civilian communities. Read here.

 

WAR CRIMES. More than one hundred revolutionaries, hors de combat and civilians have been willfully killed by the AFP and other armed agents of the reactionary state since 2018. Read the full report here.

 

Click here to learn more about the CARHRIHL.

 

FIGHT STATE SURVEILLANCE. The SIM Card Registration Act erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people’s rights. It adds to the state’s arsenal of intelligence and mass surveillance to violently suppress other freedoms. Read the primer here.

Ang CARHRIHL at ang Geneva Conventions

[email protected]

 • Ang Bayan Special Tribute to Ka Jose Maria Sison
 • Ka Joma Lives page: Read tributes to Ka Jose Maria Sison
 • Message of the CPP Central Committee on the Party's 54th anniversary
 • Gallery: #CPP54 #KaJomaLives
 • Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page
  Get your posters and stickers for #CPP54! Click here.