Ang Bayan Ngayon

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Pag-ibayuhin ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa tunay na pambansang kalayaan at demokrasya sa harap ng lantarang pagyurak ng imperyalismong US sa kalayaan at soberanya ng bansa

Higit na kinakailangang pag-ibayuhin ng sambayanang Pilipino ang pakikibaka para sa tunay na kalayaan, soberanya at demokrasya sa harap ng tumitinding panghihimasok militar ng imperyalistang US sa bansa. Sa paggunita ngayong Hunyo 12 sa ika-126 na araw ng “kalayaan”, nararapat na muling pagtibayin ng mga makabayan, progresibo at demokratikong pwersa ang panata na kamtin ang tunay na kalayaan at demokrasya sa balangkas ng pambansa-demokratikong rebolusyon para ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Ang umiinit na tensyon sa West Philippine […]

Reject Marcos "Bagong Pilipinas" indoctrination and deception campaign

The Filipino people and their revolutionary forces reject and oppose the indoctrination and grand deception campaign of the US-Marcos fascist regime. This campaign is contained in Marcos’ recent order to recite a pledge and sing a hymn dedicated to his false conception of a “Bagong Pilipinas.” The “Bagong Pilipinas” indoctrination campaign is no different from […]

Oppose US-instigated Marcos war-mongering and provocations

The Communist Party of the Philippines (CPP) strongly condemns the US-Marcos regime for its incessant war-mongering which have resulted in heightened tensions with China. The Party condemns Marcos for recent statements pertaining to China as a threat to the country’s freedom, and speculating on possible scenarios which he considers “acts of war.” Acting at the […]

CPP condemns scheduled US-AFP aerial war games

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the second series of the Cope Thunder-24, war games between the Philippine Air Force (PAF) and the US Air Force, slated for June 17-28. The schedule of the war games, set to be held at Basa Air Base in Floridablanca, Pampanga and Villamor Air Base in […]

Demand an end to rice import liberalization, advance the struggle for genuine land reform

The Communist Party of the Philippines (CPP) expresses its support for the broad masses of peasant and the Filipino people in pushing the demand for the repeal of the Rice Liberalization Law (RLL). Currently being reviewed in the congress, the RLL is an oppressive law that has aggravated the situation of palay farmers and pushed […]

Tupdin ang makasaysayang tungkuling pamunuan ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo!

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas – Timog Katagalugan (PKP-TK) sa lahat ng manggagawa at iba pang mamamayan sa rehiyon at sa buong bansa na lumahok sa matagumpay na kilos-protesta para gunitain ang Ika-122 Pandaigdigang Araw ng Paggawa nitong Mayo 1. Sa TK, libong manggagawa ang nagtipon mula sa kani-kanilang pook-paggawa para ipakita ang kanilang […]

September 7, 2022

Campaigns


 • New People's Army @ 55

  MARCH 29, 2024


  npa-55-logo

  Message of the CPP Central Committee on the 55th anniversary of the New People's Army


  #DigmangBayan55 Materials
 • The Legacy of Ka Joma

  JOSE MARIA SISON, CPP FOUNDING CHAIRMAN

  (February 8, 1939-December 16,2022)


  Mga Pamana ni Ka Joma

  Katulad ng isinaad sa resolusyon ng Ika-2 Kongreso ng Partido at mga pahayag ng Komite Sentral, panata ng buong Partido na panatilihing buhay ang alaala ni Kasamang Jose Maria Sison at gamitin ang iniwan niyang pamana ng Marxista-Leninista-Maoistang mga turo bilang gabay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

  Gamitin natin ang kanyang mga akda para dalhin ang rebolusyonaryong kilusan sa landas ng malaking pagsulong kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Gamitin natin ang mga ito bilang matatalas na sandata upang tukuyin at iwaksi ang ating mga naging kahinaan at pagkakamali.

  Mga akda at sulatin ni Ka Joma • Communist Party of the Philippines @ 55

  DECEMBER 26, 2023


  cpp-55-logo

  CPP Central Committee message on the 55th anniversary of the Party


  #Maghimagsik55 Materials • Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page