June 26, 2023

Ang Bayan Ngayon

February 28, 2024 | Human Rights

Pinalalabas ng pulis at militar na “sumurender” noong Pebrero 23 sa 903rd IBde sa Barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon ang dinukot na kapatid ng lider-pesante sa Sorsogon na si Jose Marie Estiller. Nauna nang iniulat ng mga kaanak ni Estiller at ng Karapatan-Sorsogon ang pagdukot sa kanya ng naka-sibilyang mga armadong kalalakihan ng pinagsanib na […]

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Amid drought, AFP’s aerial bombing and artillery shelling in Panay and Negros outrages the peasant masses

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the Armed Forces of the Philippines (AFP), particularly its 3rd Infantry Division, for carrying out a campaign of aerial bombing and artillery shelling in Panay and Negros Islands. This nationwide campaign of state terror is becoming even more brutal under the US-Marcos regime in its desperation to suppress the growing restiveness of the peasant masses amid worsening socioeconomic crisis, and crush their armed resistance to oppression and exploitation. […]

Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo kay Kadua Daloy, martir ng rebolusyong Pilipino!

“Ang katapangan hanggang sa huling hininga ang bumubuhay sa isang martir, higit pa sa kanyang kamatayan.” Naghihinagpis ang buong rebolusyonaryong pwersa, mga kasama, mga kaibigan, mga magsasaka at pambansang minorya sa pagpanaw ng isang tapat at tunay na komunista. Malaking kawalan sa buong rebolusyonaryong lakas ang pagkawala ni Kasamang Gerald Lerio Paredog o mas kilala […]

Two minors and their father, taken by military in Bilar, Bohol

We have received more information with regard the Bohol Massacre last February 23 perpetrated by the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP). We learned that on the morning of February 23, police officers raided the home of a certain “Berting” in Barangay Campagao, Bilar, Bohol. Witnesses saw Berting and his […]

Gunitain ang araw ng Pag-aalsang EDSA sa diwa ng militanteng pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at pangmatagalang kapayapaan

Ngayong Pebrero 25, makalipas ang 38 taon, ginugunita natin ang Pag-aalsang EDSA sa gitna ng imbing pakana ng rehimeng US-Marcos II na ibaon at labusawin ang diwa ng anti-diktadura at demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa Malacañang noong 1986. Sa harap nito, lumalakas naman ang militanteng […]

Claims against wage increase have long been debunked

Over the past few days, a senate committee has been conducting public hearings on a proposed measly ₱100 increase in the daily workers’ wages. Workers organizations have welcomed the opportunity to place their long-standing demand for wage increases on the national spotlight, especially in the face of skyrocketing prices of food and other basic commodities. […]

Continuing relevance of Jose Ma. Sison and validity of the struggle for national democracy

Today we mark the 85th birth anniversary of Ka Jose Ma. Sison, founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines. We remember his invaluable contributions to the revolutionary resistance of the Filipino proletariat and people, both as an ideological leader and a practical organizer of their struggle for national and […]

September 7, 2022

MAGHIMAGSIK 55

 • Statement of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines on the 55th anniversary of the Party


  Ang Bayan December 26, 2023
 • Ang Bayan Special Issue | December 26, 2023

  Download here

  Pilipino: PDF EPUB MOBI Text (zipped)
  Discussion Guide: PDF

  English: PDF EPUB MOBI Text (Zipped)
  Discussion Guide: PDF

  Bisaya: PDF EPUB MOBI Text (Zipped)

  Hiligaynon: PDF EPUB MOBI Text (Zipped)

  Iloco: PDF EPUB MOBI Text (Zipped)


  Read online:

  Englsih | Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | Iloco | Turkish

 • Special Reports

  ULAT SA KARAPATANG-TAO. Sa nagdaang taon natiala ng Ang Bayan ang 127,386 biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng US-Marcos. Naitala ng AB ang umaabot sa 957 kaso (o higit dalawang kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa.

   

  Sa abereyds, mayroong pitong biktima ng pampulitikang pamamaslang kada buwan. Mayroong isang biktima ng pagdukot kada linggo at dalawa ang biktima ng torytur kada dalawang linggo.

   

  Download:
  Pilipino Bisaya Hiligaynon English Iloco

  Basahin ang buong artikulo: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | English | Iloco

  Basahin ang CARHRIHL.

   


  FIGHT STATE SURVEILLANCE. The SIM Card Registration Act erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people’s rights. It adds to the state’s arsenal of intelligence and mass surveillance to violently suppress other freedoms. Read the primer here.

   

  Check more materials here.

   

  Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page