Ang Bayan Ngayon

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Demand an end to rice import liberalization, advance the struggle for genuine land reform

The Communist Party of the Philippines (CPP) expresses its support for the broad masses of peasant and the Filipino people in pushing the demand for the repeal of the Rice Liberalization Law (RLL). Currently being reviewed in the congress, the RLL is an oppressive law that has aggravated the situation of palay farmers and pushed many into bankruptcy and hunger. As farmers previously warned, the law has failed to fulfill its promise of bringing down the prices of rice and […]

Tupdin ang makasaysayang tungkuling pamunuan ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo!

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas – Timog Katagalugan (PKP-TK) sa lahat ng manggagawa at iba pang mamamayan sa rehiyon at sa buong bansa na lumahok sa matagumpay na kilos-protesta para gunitain ang Ika-122 Pandaigdigang Araw ng Paggawa nitong Mayo 1. Sa TK, libong manggagawa ang nagtipon mula sa kani-kanilang pook-paggawa para ipakita ang kanilang […]

Balikatan exercises trample on Philippine sovereignty and security

In collusion with the Marcos regime and its armed forces, the US government and military showed utter contempt for Philippine sovereignty and security when it used the country as a launching pad for its inordinate display of firepower to serve its obsession with provoking a war with its imperialist rival China. The large-scale Balikatan war […]

Workers at the revolutionary forefront through 135 years of May One

The Communist Party of the Philippines (CPP), the vanguard of the Filipino proletariat, extends its revolutionary solidarity to workers all over the world on the occasion of the International Workers’ Day. The May One declaration was done in Paris 135 years ago today, to commemorate the May 1, 1896 Haymart strike in Chicago, USA, demanding […]

Unite the Filipino people to fight the Marcos puppet and fascist regime

The leadership and entire membership of the Communist Party of the Philippines (CPP) and all Red commanders and fighters of the New People’s Army (NPA) extend their greetings of solidarity with its allies and friends in the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) on the occasion of its 51st anniversary today. We also extend […]

Marcos, the Terrible Terrorist

By insisting on its “terrorist” designation of the Communist Party of the Philippines (CPP), the Marcos regime wants the people to see the world through upside-down lenses that reverses their perception of reality. In truth, it is the Marcos regime, with the support of the US, that is the real terrorist. In less than two […]

September 7, 2022 • New People's Army @ 55

  MARCH 29, 2024


  npa-55-logo

  Message of the CPP Central Committee on the 55th anniversary of the New People's Army


  #DigmangBayan55 Materials
 • The Legacy of Ka Joma

  JOSE MARIA SISON, CPP FOUNDING CHAIRMAN

  (February 8, 1939-December 16,2022)


  Mga Pamana ni Ka Joma

  Katulad ng isinaad sa resolusyon ng Ika-2 Kongreso ng Partido at mga pahayag ng Komite Sentral, panata ng buong Partido na panatilihing buhay ang alaala ni Kasamang Jose Maria Sison at gamitin ang iniwan niyang pamana ng Marxista-Leninista-Maoistang mga turo bilang gabay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

  Gamitin natin ang kanyang mga akda para dalhin ang rebolusyonaryong kilusan sa landas ng malaking pagsulong kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Gamitin natin ang mga ito bilang matatalas na sandata upang tukuyin at iwaksi ang ating mga naging kahinaan at pagkakamali.

  Mga akda at sulatin ni Ka Joma • Communist Party of the Philippines @ 55

  DECEMBER 26, 2023


  cpp-55-logo

  CPP Central Committee message on the 55th anniversary of the Party


  #Maghimagsik55 Materials • Special Reports

  STOP THE US WAR PROVOCATION IN THE PHILIPPINES!

  Join the campaign!


  (Primer) Salanta ng El Niño: Tagtuyot, kapabayaan at pasismo ng rehimeng Marcos


  PILIPINO

  Pambungad

  Upisyal nang inianunsyo nitong Marso ang paghina ng El Niño sa bansa at sa buong mundo. Gayunman, hindi ito nanganga­hulugan ng pagkasalba ng masang magsasaka at mamamayang Pilipino sa tuluy-tuloy pang salanta at pahirap na dulot ng tagtuyot. Sa katunayan, inaasahang tatagal pa hanggang Mayo o Hunyo ang pananalasa nito sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

  Sa harap nito, usad-pagong at halos walang makabuluhang tugon sa karaingan ng mga magsasaka ang rehimeng US-Marcos. Noong Enero lamang binuo ng kanyang gubyerno ang tinagurian nitong “komprehensibong” plano para harapin ang salanta ng kalamidad. Huling-huli na nga, iniluklok pa bilang hepe ng “Task Force El Niño” si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro.


  Download: Hiligaynon English Bisaya Iloco  Basahin online: Pilipino | Hiligaynon | Engish | Bisaya | Iloco  Ang Bayan Human Rights Report 2023
  Sa nagdaang taon naitala ng Ang Bayan ang 127,386 biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng US-Marcos. Naitala ng AB ang umaabot sa 957 kaso (o higit dalawang kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa.

   

  Sa abereyds, mayroong pitong biktima ng pampulitikang pamamaslang kada buwan. Mayroong isang biktima ng pagdukot kada linggo at dalawa ang biktima ng torytur kada dalawang linggo.

   

  Download: Pilipino Bisaya Hiligaynon English Iloco


  Basahin ang buong artikulo: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | English | Iloco


  Basahin ang CARHRIHL.

   
   

  Primer on the SIM Card Registration


  PILIPINO
  FIGHT STATE SURVEILLANCE. The SIM Card Registration Act erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people's rights. It adds to the state's arsenal of intelligence and mass surveillance to violently suppress other freedoms.
   

  Download: English Bisaya Hiligaynon

  Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page