September 17, 2023

Ang Bayan Ngayon

October 04, 2023 | Human Rights | National Minority

Tatlong kabataang lingkod-katutubo ang dinukot ng mga pwersa ng 4th IB at 203rd IBde sa Sityo Malaglag, Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro noong Setyembre 19. Ang mga biktima ay kinilala bilang sina Job Abednego David, Jimby del Monte, at Alia Encela. Nakumpirma ngayong araw ng Karapatan-Southern Tagalog na nakakulong sa kampo militar ng 203rd IBde […]

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Bongabong 3, victims of AFP modus operandi

Youth activists Job Abednego David, Peter del Monte and Alia Encela were abducted last September 19 by armed agents of the Marcos regime in Sitio Malaglag, Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro on September 19. After 15 days, the 4th IB has admitted the three activists are under their custody. As usual, the military is claiming that the three are members of the NPA. The Bongabong 3 are victims of the military’s modus operandi of abducting social activists and subjecting them […]

Marcos is burying the country deeper in debt

According to recent news reports, the Philippine government’s debt stock has risen to a record high of ₱14.35 trillion as of end of August, or around ₱150,000 debt for every Juan and Maria. Marcos Jr is following the same economic plan of his dictator father Marcos Sr under which Philippine debt ballooned by 4,300% between […]

Kongreso ng korapsyon at pasismo

Buyangyang na buyangyang ang kabulukan ng kongreso bilang instrumento ng naghaharing uri nang isagasa nito kagabi ang badyet para sa pasismo at korapsyon ni Marcos para sa 2024. Ang bulwagan nito’y nanlilimahid at mistulang kural ng matatakaw na buwaya. Kasuka-suka ang pagbibingi-bingihan ng halos lahat ng kongresistang sunud-sunuran kay Marcos at kumakatawan sa mga burgesyang […]

Puspusang labanan ang pasismo at terorismo ng pahirap na estado!

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas-Timog Katagalugan (PKP-TK) sa lahat ng makabayan, demokratikong pwersa at buong sambayanang Pilipino sa paggunita ngayong Setyembre 21, araw ng deklarasyon ng Batas Militar na naghudyat sa 14-taong madilim na kasaysayan ng pasistang paghahari ng diktadurang US-Marcos Sr. Taas-kamaong nagpupugay ang PKP-TK sa lahat ng mga martir at sa mamamayang […]

Crisis, corruption, state terrorism, puppetry mark 51st anniversary of martial law declaration

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino people in marking today the 51st anniversary of martial law amid worsening economic crisis, subservience to foreign powers, state terrorism and political repression under the dictator’s son Ferdinand Marcos Jr. More than ever, the Filipino people, especially the downtrodden masses of workers, peasants and other […]

Freedom of Bataan activists, won through courage and militance

Jonila Castro and Jhed Tamano, are now free from their armed kidnappers—the officers and agents of the 70th Infantry Battalion of the Armed Forces of the (AFP). Together with human rights defenders, and the vigilant and determined democratic organizations, they won their freedom by bravely standing up for their rights. Jonila and Jhed exposed the […]

September 7, 2022

Special Reports

SA UNANG TAON NI MARCOS JR. Sa talaan ng Ang Bayan, 94,448 ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao sa unang taon ng rehimeng Marcos Jr. Naitala ng AB ang aabot sa 954 kaso (o higit dalawang kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa. Pinakamaraming kaso ang naitala sa buwan ng Oktubre 2022 (117 kaso).

 

Sa abereyds, halos siyam ang biktima ng pampulitikang pama­maslang kada buwan. Kada linggo, halos dalawa ang biktima ng tortyur habang umaabot ng dalawa ang dinudukot. Naka­pag­tala ng 72 biktima ng pagbabanta, pana­na­­kot at intimidasyon kada araw. Hindi ba­ba­ba sa 45,266 ang naging biktima ng sa­pi­litang pagbabakwit at dislokasyon dulot ng okupasyong militar sa kanayunan. Basahin ang buong ulat.

 

HUSTISYA! Espesyal na ulat sa mga kaso ng pampuliitkang pamamaslang sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Basahin ang buong ulat.

 

CHILD RIGHTS. Special report on violations of child rights committed by the AFP and PNP in the conduct of counterinsurgency operations in civilian communities. Read here.

 

WAR CRIMES. More than one hundred revolutionaries, hors de combat and civilians have been willfully killed by the AFP and other armed agents of the reactionary state since 2018. Read the full report here.

 

Click here to learn more about the CARHRIHL.

 

FIGHT STATE SURVEILLANCE. The SIM Card Registration Act erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people’s rights. It adds to the state’s arsenal of intelligence and mass surveillance to violently suppress other freedoms. Read the primer here.

Ang CARHRIHL at ang Geneva Conventions

CPP@54

 • Ang Bayan Special Tribute to Ka Jose Maria Sison
 • Ka Joma Lives page: Read tributes to Ka Jose Maria Sison
 • Message of the CPP Central Committee on the Party's 54th anniversary
 • Gallery: #CPP54 #KaJomaLives
 • Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page