Ang Bayan Ngayon

November 28, 2023 | People's Struggles | People's War

Koordinado, pero magkahiwalay, na inianunsyo ngayong araw, Nobyembre 28, lampas alas-4 ng hapon sa Pilipinas, ng negotiating panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at mataaas na upisyal sa gabinete at militar ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) ang intensyon ng dalawang panig na muling buksan ang usapang pangkapayapaan. Tungo […]

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Marcos amnesty is a big sham!

The Marcos amnesty declaration (Proclamation No 404) is a big sham! The Communist Party of the Philippines (CPP) and all revolutionary forces under its leadership denounce and reject the Marcos amnesty, and declare their unwavering determination to advance the revolutionary armed struggle to end imperialist domination, tyranny, corruption and oppression under the Marcos regime. The sham amnesty of Marcos claims to seek “peace, unity and reconciliation.” But genuine, just and lasting peace can only be attained by addressing the roots […]

Pinakamataas na Pulang saludo kay Ka Gil Giray

Ipinapaabot ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Silangang Kabisayaan ang pinakamataas na Pulang saludo kay Kasamang Gil Giray, na kilala ng mga kasama at masa bilang si Ka Biboy, kilalang Pulang kumander, kadre ng Partido at magiting na tagapagsilbi ng mamamayan.

Pulang saludo kay Ka Pascual, Pulang propagandista at manggagawang pangkultura!

“Hindi ko na maimagine ang sarili ko sa labas ng kilusan. Pero masaya nakong umabot ng 30 (years old) na buhay pa at patuloy na naglilingkod sa bayan.” Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Timog Katagalugan sa pagkamartir ni Jethro Isaac Ferrer, 31 […]

Pinakamataas na Pagpupugay kay Kasamang Josephine Mendoza: Isang Mahusay na Proletaryong Lider at Kadre ng Partido

Noong Nobyembre 10, 2023, pumanaw si Kasamang Josephine Mendoza, kagawad ng Komite Sentral ng Partido at ikalawang pangalawang kalihim ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan. Nagluluksa ang buong Partido sa rehiyon sa kanyang kamatayan. Sa edad na 59 taong gulang, hindi nagmaliw ang matibay nyang pananalig sa kadakilaan at kawastuhan ng simulain ng […]

Condemn Zionist Israel for attacks against al-Shifa Hospital

Together with the Filipino people, the Communist Party of the Philippines (CPP) expresses great outrage against the Zionist Israeli regime whose armed forces deployed tanks and troops to surround, shell and attack the al-Shifa Hospital in northern Gaza since yesterday. The attacks against Gaza’s biggest hospital is an unspeakable war crime and adds to the […]

US Kamandag PH war game are inimical to Filipino people’s interests

The two-week war game involving 850 soldiers of the US Marine Corps code named “Kamandag” currently being conducted throughout the Philippines highlights continuing US military intervention in the Philippines and violations of Philippine sovereignty. The Kamandag war game is inimical to the interests of the Filipino people. The objective of the Kamandag war game is […]

September 7, 2022

Special Reports

SA UNANG TAON NI MARCOS JR. Sa talaan ng Ang Bayan, 94,448 ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao sa unang taon ng rehimeng Marcos Jr. Naitala ng AB ang aabot sa 954 kaso (o higit dalawang kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa. Pinakamaraming kaso ang naitala sa buwan ng Oktubre 2022 (117 kaso).

 

Sa abereyds, halos siyam ang biktima ng pampulitikang pama­maslang kada buwan. Kada linggo, halos dalawa ang biktima ng tortyur habang umaabot ng dalawa ang dinudukot. Naka­pag­tala ng 72 biktima ng pagbabanta, pana­na­­kot at intimidasyon kada araw. Hindi ba­ba­ba sa 45,266 ang naging biktima ng sa­pi­litang pagbabakwit at dislokasyon dulot ng okupasyong militar sa kanayunan. Basahin ang buong ulat.

 

HUSTISYA! Espesyal na ulat sa mga kaso ng pampuliitkang pamamaslang sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Basahin ang buong ulat.

 

CHILD RIGHTS. Special report on violations of child rights committed by the AFP and PNP in the conduct of counterinsurgency operations in civilian communities. Read here.

 

WAR CRIMES. More than one hundred revolutionaries, hors de combat and civilians have been willfully killed by the AFP and other armed agents of the reactionary state since 2018. Read the full report here.

 

Click here to learn more about the CARHRIHL.

 

FIGHT STATE SURVEILLANCE. The SIM Card Registration Act erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people’s rights. It adds to the state’s arsenal of intelligence and mass surveillance to violently suppress other freedoms. Read the primer here.

Ang CARHRIHL at ang Geneva Conventions

CPP@54

 • Ang Bayan Special Tribute to Ka Jose Maria Sison
 • Ka Joma Lives page: Read tributes to Ka Jose Maria Sison
 • Message of the CPP Central Committee on the Party's 54th anniversary
 • Gallery: #CPP54 #KaJomaLives
 • Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page