Ang Bayan Ngayon

Previous news articles

Latest

View more

CPP Statements

Ka Rekka, former UP student, was unarmed and extrajudicially killed in Bukidnon

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms the US-Marcos fascist regime and its armed minions in the 1003rd Infantry Brigade of the Armed Forces of the Philippines (AFP), for the extrajudicial killing of Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka), a Red fighter of the New People’s Army, in Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Based on initial information we have gathered, Ka Rekka was unarmed when she was taken in by the military and police agents last Wednesday, […]

A redux on Marcos’ sham amnesty

This is the Party’s reaction to National Security Adviser Eduardo Año’s pronouncement over the weekend that the Marcos regime plans to expand its bogus amnesty program. 1. Marcos’ amnesty proclamation will fail in its declared objective of weakening the NPA and the revolutionary movement. Having pinpointed past errors and weaknesses, the Red fighters of the […]

CPP honors fallen NPA fighters in Batangas, Quezon

The Communist Party of the Philippines (CPP) today paid tribute to the fallen Red fighters of the New People’s Army (NPA) in Batangas and Quezon skirmishes last week. The CPP’s Chief Information Officer, Marco L. Valbuena, honored the Red fighters and leaders of the Party as heroes and martyrs of the Filipino people’s revolution for […]

Pag-apuyin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka para sa pambansang demokrasya! Tupdin ang kritikal at kagyat na mga tungkulin para iwasto ang mga pagkakamali at isulong ang rebolusyon!

DOWNLOADItinatanghal ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Pulang bandila ng pambansa demokratikong rebolusyon at, sampu ng lahat ng kadre at kasapi ng Partido, mga rebolusyonaryo at aktibista, ibinibigay ang pinakamahigpit na pagsaludo sa lahat ng Pulang kumander, mandirigma at milisya sa napaka-importante at masayang okasyon ng ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. […]

Survey showing “high satisfaction” for AFP highly questionable

The recent survey by the Octa Research claiming 86% “satisfaction rating” for the Armed Forces of the Philippines (AFP) is highly questionable. Especially in areas of the country where there is heavy presence of AFP combat troops, anti-military sentiments run deep and wide among entire populations which have been placed under martial law conditions and […]

Condemn US-Marcos regime for Quezon-CamSur bombing, nationwide bombing spree amid drought conditions

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the US-Marcos regime and its Armed Forces of the Philippines (AFP), specifically, the 81st Infantry Battalion, for the aerial bombing, helicopter strafing and artillery shelling at the villages at the borders of Tagkawayan, Quezon and Del Gallego, Camarines Sur, during the early morning hours of March 4. […]

September 7, 2022 • New People's Army @ 55

  MARCH 29, 2024


  npa-55-logo

  Message of the CPP Central Committee on the 55th anniversary of the New People's Army


  #DigmangBayan55 Materials
 • The Legacy of Ka Joma

  JOSE MARIA SISON, CPP FOUNDING CHAIRMAN

  (February 8, 1939-December 16,2022)


  Mga Pamana ni Ka Joma

  Katulad ng isinaad sa resolusyon ng Ika-2 Kongreso ng Partido at mga pahayag ng Komite Sentral, panata ng buong Partido na panatilihing buhay ang alaala ni Kasamang Jose Maria Sison at gamitin ang iniwan niyang pamana ng Marxista-Leninista-Maoistang mga turo bilang gabay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

  Gamitin natin ang kanyang mga akda para dalhin ang rebolusyonaryong kilusan sa landas ng malaking pagsulong kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Gamitin natin ang mga ito bilang matatalas na sandata upang tukuyin at iwaksi ang ating mga naging kahinaan at pagkakamali.

  Mga akda at sulatin ni Ka Joma • Communist Party of the Philippines @ 55

  DECEMBER 26, 2023


  cpp-55-logo

  CPP Central Committee message on the 55th anniversary of the Party


  #Maghimagsik55 Materials • Special Reports

  (Primer) Salanta ng El Niño: Tagtuyot, kapabayaan at pasismo ng rehimeng Marcos


  PILIPINO

  Pambungad

  Upisyal nang inianunsyo nitong Marso ang paghina ng El Niño sa bansa at sa buong mundo. Gayunman, hindi ito nanganga­hulugan ng pagkasalba ng masang magsasaka at mamamayang Pilipino sa tuluy-tuloy pang salanta at pahirap na dulot ng tagtuyot. Sa katunayan, inaasahang tatagal pa hanggang Mayo o Hunyo ang pananalasa nito sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

  Sa harap nito, usad-pagong at halos walang makabuluhang tugon sa karaingan ng mga magsasaka ang rehimeng US-Marcos. Noong Enero lamang binuo ng kanyang gubyerno ang tinagurian nitong “komprehensibong” plano para harapin ang salanta ng kalamidad. Huling-huli na nga, iniluklok pa bilang hepe ng “Task Force El Niño” si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro.


  Download: Hiligaynon English Bisaya  Basahin online: Pilipino | Hiligaynon | Engish | Bisaya


  (Primer) Panunulsol ng US ng imperyalistang gera sa China


  PILIPINO

  Pambungad

  Taun-taon, paparami at papalaki ang inilulunsad ng US na mga wargames sa kalupaan, mga soberanong teritoryo at kagyat na nakapalibot na karagatan ng Pilipinas. Kasabay nito ang pagtatayo ng paparaming mga base militar, outpost at pasilidad na nagsisilbing base ng mga tropa at imbakan ng mga gamit, armas, sasakyang pandigma at iba pang arsenal (kemikal, bayolohikal at nukleyar) na ginagamit nito sa pang-uupat ng gera at “paghahanda ng teatro ng digma” laban sa China. Sa bawat panahon, libu-libong tropang Amerikano ang nakatigil sa Pilipinas sa tabing ng mga paglalayag, port visit, pagsasagawa ng mga “pinagsanib” na mga aktibidad at walang patid na mga wargames.

  Banta sa buhay ng mga Pilipino at kalayaan ng bansa ang paggamit ngayon ng US sa AFP at papet na rehimen ni Marcos bilang mga tau-tauhang ipinupwesto sa harapan ng sinusulsulan nitong armadong sigalot o gera sa China. Kailangang mahigpit na pamunuan at buklurin ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng pambansa-demokratikong kilusan ang buong sambayanang Pilipino para ipagtanggol ang karapatan ng bansa laban sa dayuhang panghihimasok militar, isulong ang hangarin para sa kapayapaan, igiit ang maka-kapayapaang patakarang panlabas, at sansalain ang pagsiklab ng inter-imperyalistang gera at pagkaladkad dito sa Pilipinas.


  Download: Bisaya English Hiligaynon

  Basahin online: Pilipino | Bisaya | English | Hiligaynon  Ang Bayan Human Rights Report 2023
  Sa nagdaang taon naitala ng Ang Bayan ang 127,386 biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao ng rehimeng US-Marcos. Naitala ng AB ang umaabot sa 957 kaso (o higit dalawang kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa.

   

  Sa abereyds, mayroong pitong biktima ng pampulitikang pamamaslang kada buwan. Mayroong isang biktima ng pagdukot kada linggo at dalawa ang biktima ng torytur kada dalawang linggo.

   

  Download: Pilipino Bisaya Hiligaynon English Iloco


  Basahin ang buong artikulo: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon | English | Iloco


  Basahin ang CARHRIHL.

   
   

  Primer on the SIM Card Registration


  PILIPINO
  FIGHT STATE SURVEILLANCE. The SIM Card Registration Act erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people's rights. It adds to the state's arsenal of intelligence and mass surveillance to violently suppress other freedoms.
   

  Download: English Bisaya Hiligaynon

  Paglaban sa Batas Militar sa mga pahina ng Ang Bayan

  Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan (Resistance to Martial Law in the Pages of Ang Bayan) is a 400-page anthology of key editorials and news articles published in Ang Bayan from September 1972 to February 1986, during the period of martial law rule under dictator Ferdinand Marcos Sr.

  The book is foreworded by Prof. Jose Ma. Sison, the founding chairman of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines, who also served as editor-in-chief of Ang Bayan from 1969 to 1976.

  Visit the book's website to read the articles or download the book.

  Ang Bayan Archives

  Visit our archive.org page