Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

 

Reporma sa duta, duso sang mga mangunguma sa Bacolod City. Ginpangunahan sang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP)-Negros kag National Federation of Sugar Workers Negros (NFSW) ang duha ka adlaw nga aktibidad sang mga mangunguma sa Bacolod City sadtong Enero 23-24 para iduso ang ila kinamatarung sa duta.

Sadtong Enero 23, nagpiket-dayalogo sila sa Provincial Agrarian Reform Office I sa syudad kaangot sang mga hambalanon sa 37 ka asyenda sa Negros Island. Pagkasunod nga adlaw, nagmartsa sila sa sentro sang syudad para dumdumon ang ika-37 nga anibersaryo sang Mendiola Massacre kag sawayon ang ginaduso nga charter change sang rehimen Marcos.

125 ka tuig sang gyerang Pilipino-Amerikano, gindumdom. Gindumdom sang mga grupo nga pungsodnon-demokratiko paagi sa protesta sa atubang sang embahada sang US sadtong Pebrero 4 ang ika-125 tuig nga anibersaryo sang pagsugod sang gyerang Pilipino-Amerikano nga nagpatay sa ginatos ka linibo nga Pilipino. Ginhatagan tum-ok sang mga grupo ang padayon nga pagpanakop sang US sa pungsod, sa porma sang permanente nga presensya militar sini sa Pilipinas. Ginsaway man sini ang US sa mga imperyalista nga gyera sini, kag pagpondo sa henosidyo sang Israel sa Palestine.

First-day Rage ginlunsar sa nagkalain-lain nga kampus sang UP. Ginsugata sang mga estudyante sang University of the Philippines (UP) ang una nga adlaw sang klase sang protesta sa nagkalain-lain nga kampus sini sa pungsod. Ginpakita nila sa mga protesta ang isyu kaangot sa akademiko nga kahilwayan, pagpamigos sa pamatan-on, pagbato sa charter change kag iban pa nga isyu pangkatilingban. Ginlunsar sang mga estudyante ang hublag sa UP-Cebu sadtong Enero 23; sa UP-Manila, UP-Visayas kag UP-Tacloban sadtong Enero 29; sa UP-Los Baños sadtong Pebrero 5; kag sa UP-Diliman sadtong Pebrero 6.

Pagtaas sang matrikula sa DLSU, ginpamatukan. Masobra 100 ka estudyante sang De La Salle University (DLSU)-Manila ang nagprotesta sa sulod sang kampus sini sa Taft Avenue, Malate, Manila sadtong Enero 31 para ipahayag ang ila pagpamatuk sa hana nga pagtaas sang matrikula sa sunod nga pagbukas sang klase. Nagmartsa man ang mga estudyante sa kampus sang DLSU-Laguna sa amo nga adlaw. Pareho nga ginpangunahan ang hublag sang mga konseho sang estudyante. Panawagan nila nga magpatuman sang “tuition freeze” sa atubang sang hana nga 9.21% nga pagtaas sang matrikula.

Presyo sang lana, panubuon. Naglunsar sang protesta ang mga drayber kag opereytor sang dyip sa atubang sang Shell Gasoline Station sa Caretta, Cebu City sadtong Enero 30 para kundenaron ang liwat nga pagsaka sang presyo sang lana.

Aton ang Pilipinas, China layas! Nagprotesta ang mga mangingisda kag progresibo nga grupo sa Chinese Consulate sa Makati City sadtong Pebrero 6 para sawayon ang padayon nga pagpasilabot sang China sa West Philippine Sea. Ginpangunahan ang hublag sang Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya).

Mga protesta