Anibersaryo sang Partido, ginsaulog sa Rizal, Metro Manila kag Central Panay

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Ginbalita kasan-o lang sang mga komite sang Partido sa Rizal, Metro Manila kag Central Panay ang ginlunsar nila nga mga kahiwatan sa ika-55 nga anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Sa Central Panay, ginlunsar sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag rebolusyonaryong masa ang isa ka semana nga pasunod sang mga aktibidad sadtong ulihi nga semana sang Disyembre 2023. Naglunsar ang yunit sang simple nga sinaluhay, mga pagtuon, ululupod nga pagtalakay sa pahayag sang Komite Sentral, kag kultural nga pasundayag kag pagpasidungog sa mga martir. Naghatag inspirasyon ang mga ini sa mga nagtambong para pabakuron ang ila mga kaugalingon kag atubangon sang bug-os kaisog ang mga hangkat nga maga-abot sa 2024.

Sa isa ka syudad sa Metro Manila, naghalad sang mga rebolusyonaryong kanta kag pasidungog ang mga lider sang Partido sa isa ka tago nga selebrasyon. Ginpasidunggan nila si Jude Fernandez, dungganon nga lider-mamumugon. Kritikal-sa-kaugalingon nila nga gintalakay ang mensahe sang Partido, kag ginhatagan tum-ok ang mga kahuyangan nga natumod diri ilabi na ang pagluntad sang empirisismo kag burukratismo. Bilang kabahin sang ginsumpaan sa pagpanadlong kag pagpas-an sa mga rebolusyonaryo nga katungdanan, nanumpa liwat sa Partido ang kalihiman sang nagkalain-lain nga sanga sa nasambit nga syudad.

Sa Rizal, nagtililipon ang mga tiglawas sang National Democratic Front-Rizal sadtong Enero 12. Naghalad sang mensahe sang pagpakig-isa kag mga pangkultura nga pasundayag ang mga tiglawas sang rebolusyonaryong mga organisasyon isip kahiwatan sang anibersaryo sang Partido. Ginsaysay sang tagsa ang pagbaton sang hangkat nga padayon nga manadlong kag magpanibag-o sang kusog para sa pagpadayon sang rebolusyon.

Ululupod nga nanumpa liwat ang mga katapo sang Partido agud balikan ang rebolusyonaryo nga mga katungdanan kag prinsipyo sini para sa pagpadayon sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Ini isa ka sinumpaan nga hugot nga uyatan ang mga prinsipyo sang Partido kabuhi man ang ihalad para sa pagpanibag-o sang kusog sang pungsodnon-demokratiko nga paghimakas padulong sa mas mataas nga halintang.

Anibersaryo sang Partido, ginsaulog sa Rizal, Metro Manila kag Central Panay