Operation Kagar, ginpaslaw sang mga rebolusyonaryo sa Central India

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Indi magnubo sa 35 ka elemento sang Central Armed Police Force (CAPF) kag espesyal nga yunit ng COBRA (Combat Battalion for Resolute Action) sang reaksyunaryo nga estado sang India ang napatay sa reyd sang People’s Liberation Guerilla Army (PLGA) sa kampo sa Darmavaram sadtong Enero 16. Ang Darmavaram ang isa ka komunidad sa Pamed, Bijapur sa rehiyon sang Chhattisgarh. Magluwas diri, 40 pa ka pulis ang lubha nga napilasan sa pagpangsubol. Ginlunsar sang PLGA ang reyd para han-usan ang pasista nga Operation Kagar sa Central India.

Sa report, nagsugod ang reyd sang alas-7:05 sang gab-e. Naggamit ang PLGA sang masobra 600 ka granada kag iban pa nga kaugalingon nga hinimo nga palupok sa tatlo ka oras nga reyd. Bag-o ang mismo nga pag-atake sa kampo, ginkontrol na sang mga Pulang gerilya ang palibot nga mga lugar. Ginbarikadahan nila ang yabi nga mga dalan gamit ang dalagko nga mga troso kag ginpahulag ang milisya para palukpan ang magaresponde nga mga yunit sang pulis. Namartir sa reyd ang tatlo ka hangaway.

Kasunod sini, gin-atake sadtong Pebrero 1 sang PLGA ang konstruksyon sang isa ka taytay sa Abujhamaad, sa distrito sang Narayanpur, Chhattisgarh. Ginparalisa sang mga gerilya ang isa ka traktora, isa ka tanker kag concrete mixer. Ang pagtukod sang taytay, pareho sang iban pa nga “proyektong pangkauswagan” sa Abujhmaad, ang paghatag-dalan sa pagsulod sang dalagko nga korporasyon nga maga-ubos sa dunang manggad sang lugar.

Sandig sa Communist Party of India (CPI)-Maoist, ang opensiba nga ini ang kabahin sang ila pagpangapin sa pumuluyong Adivasi (tumandok.) Hambal sini, paghatag-hustisya ini sa pagpanumpo sang mga pulis batuk sa rebolusyonaryong pumuluyo.

Terorismo sang Operation Kagar

Sugod nga ginpatuman ang Operation Kagar sadtong Enero sa Abujhmaad, isa ka bukiron kag lasangon nga rehiyon sa sur sang estado sang Chhattisgarh. Kabahin ini sang ginpalapnag nga pagpatuman sa kontra-insurhensya nga kampanya nga Operation SAMADHAN-Prahar (OSP) sang reaksyunaryo nga estadong Indian nga ginapamunuan ni Narendra Modi.

Ginpahulag sa idalom sang operasyon ang 10,000 ka pwersang paramilitar nga naplastar sa lugar. Ang 3,000 diri ang halin pa sa iban nga estado sang India nga ginbubo sa Abujhmaad para pokusan ang pagtapos sa armadong pagbato nga ginapamunuan sang CPI-Maoist. Nakapwesto ang pwersa sang estado sa anom ka kampo paramilitar sa lugar. Sa amo, may yara sang tatlo ka paramilitar sa kada pito ka lokal nga residente.

Isa ka makangilidlis nga krimen sang mga pulis ang pagpatay sa isa ka 6-bulan nga lapsag sadtong Enero 1 sa Bijapur. Magluwas diri, nalista man ang kaso sang pagpang-abdak kag pagpatay sa tatlo ka Adivasi sa Nendra, Bijapur sadtong Enero 19. Ang mga biktima nga sila ni Madkam Soni, Punem Nangi, kag Karam Kosa ang magakadto sa isa ka hublag protesta sang gin-abdak sang mga pulis sa bukiron nga bahin sang ila nga komunidad. Samtang sadtong Enero 30, gintiro kag napatay sang mga pulis si Ramesh Poyam, residente sang Bodga, Bastar, samtang pakadto sa suba para maligo.

Para hinabunan ang ila mga krimen, ginpagwa sang mga pwersa sang estado nga ang mga biktima ang napatay sa engkwentro sa PLGA ukon di gani ang nasalabat sa bungguanay sa tunga sini kag sang PLGA. Ginpanginwala ang tanan nga ini sang CPI-Maoist.

Nalista man sang mga grupo sa tawhanon nga kinamatarung sa India ang pila ka mga kaso sang aerial bombing gamit ang mga drone sa sur sang Chhattisgarh sadtong Enero 13. Dugay na nga biktima ang nasambit nga mga komunidad sa pasulit-sulit nga pagpamomba sugod pa 2022. Nagatuga ini sang tuman nga kahadlok sa mga Adivasi kag indi na sila maayo makapangabuhi.

Kasugpon ang militarisasyon sa Central India sa korporatisasyon kag pagsulod sang dalagko nga kumpanya sa manggaran nga lasang sang India. Sa tabon sang pagbato sa mga Maoista, nagserbe ang mga operasyon nga ini sa pagpabaskog sang pagpanguha sang mga dumuluong nga dalagkong korporasyon sa dunang manggad sang pungsod.

Ginalawayan sang reaksyunaryo nga estado kag mga kasabwat sini nga korporasyon kag imperyalista nga mga pungsod nga sudlon ang Abujhmaad tungod makabig ini nga isa sa pinakaulihi nga lugar sa India nga wala pa nakuhaan kag nagapabilin nga protektado ang kalasangan.

Ang PLGA kag CPI(Maoist) ang bugtong nga katimbang sang Adivasi sa Abujhmaad sa ila nga kabuhi kag kamatayon nga paghimakas para sa kinaiyahan, ila nga duta kag palangabuhian.

Operation Kagar, ginpaslaw sang mga rebolusyonaryo sa Central India