Anibersaryo sa Partido, gisaulog sa Rizal, Metro Manila ug Central Panay

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco

Gitaho bag-o lang sa mga komite sa Partido sa Rizal, Metro Manila ug Central Panay ang ilang gilunsad nga mga pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Sa Central Panay, gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug rebolusyonaryong masa ang usa ka semana nga serye sa mga aktibidad niadtong ulahing semana sa Disyembre 2023. Naglunsad ang yunit og simpleng salu-salo, mga pagtuon, kolektibong diskusyon sa pamahayag sa Komite Sentral, ug kulturanhong pasundayag ug pagparangal sa mga martir. Naghatag kini og inspirasyon sa mga misalmot aron palig-onon ang ilang mga determinasyon ug kusganong atubangon ang mga hagit nga moabot sa 2024.

Sa usa ka syudad sa Metro Manila, naghalad og mga rebolusyonaryong kanta ug parangal ang mga lider sa Partido sa usa ka tago nga selebrasyon. Giparangalan nila si Jude Fernandez, dungganon nga lider-mamumuo. Kritikal-sa-kaugalingon nilang gitun-an ang mensahe sa Partido, ug gihatagag-duut ang mga kahuyangan nga napunting dinhi ilabina ang pagtunhay sa empirisismo ug burukratismo. Isip kabahin sa pagpatuman sa pagtul-id ug pag-abaga sa mga rebolusyonaryong tahas, subling nanumpa sa Partido ang kalihiman sa lain-laing sanga sa maong syudad.

Sa Rizal, nagtapok ang mga representante sa National Democratic Front-Rizal niadtong Enero 12. Naghalad og mensahe sa pakighiusa ug mga kulturanhong pasundayag ang mga representante sa rebolusyonaryong mga organisasyon isip pagsaulog sa anibersaryo sa Partido. Gipadayag sa matag usa ang pagdawat sa hagit nga padayong magtul-id ug subling magpakusog alang sa pagpadayon sa rebolusyon.

Dungan-dungan nga subling nanumpa ang mga myembro sa Partido aron balikan ang rebolusyonaryong mga tahas ug prinsipyo niini alang sa pagpadayon sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Kini usa ka saad nga hugot nga huptan ang mga prinsipyo sa Partido kinabuhi man ang ihalad alang sa subling pagpakusog sa nasudnon-demokratikong pakigbisog padulong sa mas taas nga ang-ang.

Anibersaryo sa Partido, gisaulog sa Rizal, Metro Manila ug Central Panay