Gubat sa Middle East, ginapalungtad ug ginapalapad sa US

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynonIloco

Sukwahi sa kanunay ginayawyaw niini nga “paglikay” sa malangkubong armadong kaguliyang sa Middle East, gipalapad sa US ang imperyalistang gubat niini sa rehiyon. Kaabag ang United Kingdom, halos adlaw-adlaw niining gipaulanan ang mga pwersang Houthi sa North Yemen gikan Enero 12.

Ginasulti sa US nga balos ang maong aksyon sa pag-atake sa mga Houthi sa mga barkong Israeli ug Amerikano nga nagaagi sa duul sa teritoryo niini sa Red Sea. Ang aksyon sa mga Houthi pagsuporta sa pakigbisog sa Palestine batok sa henosidyo sa Zionistang Israel sa Gaza. Ang mga Houthi nagalunsad og kaugalingong armadong pakigbisog batok sa reaksyunaryong estado sa Yemen nga parehong gisuportahan sa Saudi Arabia ug US.

Kaniadto usang Pebrero 2, nagpaulan ang US og mga bomba sa 85 ka lokasyon sa Iraq ug Syria, isip tubag sa pagpangatake sa Tower 22, usa ka sikretong base militar sa Jordan duul sa utlanan sa Syria, niadtong katapusan sa Enero. Tulo ka Amerikanong sundalo ang napatay ug 34 ang nasamdan sa pagpangatake. Sama sa Yemen, gihimo ang pag-atake sa pasilidad militar sa US isip pagsuporta sa armadong pagsukol sa mga Palestino sa Gaza. Kapin 27,000 na ang napatay sa Gaza, kung asa 11,500 mga bata, ug 66,630 ang nasamdan, sa mga pagpamomba sa Zionistang Israel sukad Oktubre 7, 2023.

Ang mga pagpamomba sa US, dungan sa walay katapusang pagpanghulga niini sa katawhan sa Middle East, timaan sa pagka-utok pulbura sa rehimeng Biden aron panalipdan ug palig-onon ang hegemonya niini sa lain-laing bahin sa kalibutan. Kadungan sa pagpaarangkada sa mga kagubot sa Middle East, gipalungtad niini ang kampanyang henosidyo sa Israel sa Palestine pinaagi sa pagharang sa mga lakang alang sa hunong-buto ug padayong pagbubbu og ayuda ug armas sa Zionistang rehimen. Gawas pa niini, ginapalungtad usab sa US ang duha ka tuig na nga proxy war niini batok sa Russia sa Ukraine, sa kaalautan sa katawhang Ukrainian. Instrumento ang maong mga gyera para sa pagkabo og minilyong superganansya sa mga Amerikanong kumpanya sa armas.

Gubat sa Middle East, ginapalungtad ug ginapalapad sa US