PRWC Weekly Round (December 3-9, 2023)

The PRWC published the following on its website over the past week:

Statements

 

Communist Party of the Philippines

CPP Chief Information Officer Marco L. Valbuena

National Democratic Front of the Philippines

Luis G. Jalandoni, National Executive Council Member

Liga ng Agham para sa Bayan (LAB)

Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka)

NDF-Cagayan Valley

NDF-Southern Tagalog

Artista at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog

NDF-Palawan

NDF-Laguna

Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Laguna

Kabataang Makabayan-Metro Manila (Luzille Gypsy Zabala Brigade)

New People’s Army

NPA-Masbate

NPA-Central Negros

NPA-South Central Negros

Ang Bayan

Ang Bayan Ngayon

PRWC Weekly Round (December 3-9, 2023)